Porez Archives - Creative Finance

holandija-dvostruko-oporezivanje-creative-finance.jpg
19 маја, 20210

U konkretnom primeru cemo se osvrnuti na Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UOIDO), potpisan izmedju Republike Srbije i Kraljevine Holandije. UOIDO sa Kraljevinom Holandijom potpisala je Republika Srbija 07.07.2017. Po Ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Srbija i Kraljevina Holandija su se sporazumele o sledećem:

3-copy.jpg
10 новембра, 20200

Kako se obračunava porez na dobit pravnih lica, a kako porez na dohodak građana? Koji su prihodi oslobođeni poreza na dobit i koje poreske podsticaje i olakšice zakonodavac u Srbiji omogućava pravnim licima? Koje sve poreze su dužni da plaćaju građani Srbije i da li su i nerezidenti obavezni da plaćaju porez Srbiji?

Kreativne-Finansije-2.jpg
18 марта, 20200

U poređenju sa drugim evropskim zemljama, Srbija još uvek nudi povoljne uslove za osnivanje kompanija.Porez na dobit iznosi 15%, što ga svrstava među najnižim u Evropi. 

Kreativne-Finansije-1.jpg
15 марта, 20200

Vaš poreski raj više ne ispunjava svoje ciljeve, Ali popularne alternative znače , da ćete morati da se odreknete od odbiti? Želite li da plaćate manje poreze? Dobrodošli u Srbiju! Poreski sistem Srbije spada u grupu jurisdikcija sa najnižim poreskim stopama u Evropi i ostaje znatno ispod evropskog proseka za poreske stope za preduzeća i pojedince u 2019. godini.