Poresko zakonodavstvo u Srbiji

10 новембра, 20200
3-copy.jpg

Poresko zakonodavstvo Republike Srbije obuhvata raznovrstan spektar poreskih oblika, koje karakteriše različita priroda i efekat, te se stoga grupišu po određenim karakteristikama. Kroz analizu srpskog poreskog sistema, ovaj tekst pruža detaljan uvid u direktno i indirektno oporezivanje, kao i u specifičnosti poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana.

 

Direktno oporezivanje manifestuje se kroz imovinu i dohodak, predstavljajući direktnu manifestaciju poreske sposobnosti. Karakteristike direktnih poreza uključuju relativnu stabilnost, pravednost, neelastičnost, i visoke troškove ubiranja, ali i percepciju neugodnosti od strane poreskih obveznika zbog direktnog naplaćivanja iz dohotka.

Indirektno oporezivanje, s druge strane, nastaje kada se poreska snaga manifestuje kroz trošenje dohotka, obuhvatajući poreze kao što su opšti porez na promet, akcize, carine i slično. Ovi porezi su elastični, obavezni za plaćanje i manje neprijatni za poreskog obveznika, jer su indirektno ugrađeni u cene robe i usluga.

 

Porez na dobit pravnih lica u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, sa stopom poreza od 15%. Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu, usklađujući dobit iz bilansa uspeha sa propisima MRS, MSFI i MSFI za MSP. Neki prihodi su oslobođeni poreza na dobit, kao što su prihodi od dividendi, kamata na državne obveznice i druge hartije od vrednosti, kao i prihodi od neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja.

Poreski podsticaji i olakšice u Srbiji uključuju podsticaje za ulaganja u osnovna sredstva i zapošljavanje, poreski odmor za velike investitore, kao i poreske olakšice za istraživanje i razvoj.

 

Porez na dohodak građana regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana, pri čemu se oporezuju različite vrste prihoda po različitim stopama. To uključuje prihod od zaposlenja, poljoprivrede, nezavisnih aktivnosti, autorskih prava, kapitala, nepokretne imovine, kapitalnih dobitaka i drugih izvora. Posebno su regulisani godišnji porez na dohodak građana i neoporezivi prihodi, kao i oporezivanje nerezidenata.

 

Nove promene u porezu na dohodak građana u 2020. godini u Srbiji odnose se na poresku osnovicu za građane koji žive u inostranstvu, oslobađanje osnivača start-up kompanija, kao i na porez na zaradu za kvalifikovane novozaposlene.

Za više informacija i podršku u vezi sa poreskim zakonodavstvom u Srbiji, Creative Finance tim stoji na raspolaganju.

 

EditorCF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *