januar 2023 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
samostalni-preduzetnici.jpg
19 januara, 20230

U predthodnim tekstovima pisali smo o složenosti Zakona o porezu na dohodak građana i tome koliko i koje sve prihode su obuhvatćene ovim zakonom. Među vrlo značajnim prihodma se smatra i prihod od samostalne delatnosti. Poresko zakonodavstvo Srbije je pitanje bavljenja samosatalnom delatnošću rešilo kroz mogućnost da se preduzetnici opredele na paušalno oprezivanje ili oporezivanje prema stvarno ostvarenom prihodu.

porez-na-dohodak-gradjana.jpg
10 januara, 20230

Porez na dohodak građana je u poreskom sistemu Srbije regulisan Zakonom o porezu na dohodak građana. Ovim zakonom utvrđuje se način i postupak oporezivanja fizičkih lica koja ostvaruju dohodak. Svedoci smo da je ovaj poreski oblik jedan od najsloženijih za razumevanje ne samo nerezidenata već i samih rezidenata Srbije.