март 2020 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
Kreativne-Finansije-2.jpg
18 марта, 20200

U poređenju sa drugim evropskim zemljama, Srbija još uvek nudi povoljne uslove za osnivanje kompanija.Porez na dobit iznosi 15%, što ga svrstava među najnižim u Evropi. 

Kreativne-Finansije-1.jpg
15 марта, 20200

Vaš poreski raj više ne ispunjava svoje ciljeve, Ali popularne alternative znače , da ćete morati da se odreknete od odbiti? Želite li da plaćate manje poreze? Dobrodošli u Srbiju! Poreski sistem Srbije spada u grupu jurisdikcija sa najnižim poreskim stopama u Evropi i ostaje znatno ispod evropskog proseka za poreske stope za preduzeća i pojedince u 2019. godini.