јул 2022 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
pausalci.jpg
29 јула, 20220

U skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana, obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti podnosi zahtev za paušalno oporezivanja nadležnoj Poreskoj upravi. Novoosnovani preduzetnici prilikom samog procesa registracije u APR-u popunjavanjem obrazaca opredeljuju se za paušalno oporezivanje. Ovo je u skladu sa članom 42. stav 2 Zakona o porezu na dohodak građana, gde APR ovaj zahtev prosleđuje Poreskoj upravi...

donacije.jpg
21 јула, 20220

Kada pravna lica I preduzetnici doniraju sredstva za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, sportske namene, zaštitu životne sredine i slične namene iskazuju rashode, bilo da je reč o dobročinim davanjima u novcu, bilo da je reč o stvarima.

poreklo-robe.jpg
13 јула, 20220

    Izjava o preferencijalnom poreklu robe koja se izvozi može da se napiše i na samoj izvoznoj fakturi. Članom  90. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom određeno je ko može i kada da napiše na fakturi izjavu o preklu robe....

Preferencijalno-poreklo-robe.jpg
7 јула, 20220

Preferencijalno poreklo robe određuje se kod izvoza robe da bi se ostvarilo pravo na oslobođenje carine na robu u zemlju u koju se uvozi pod uslovom da je ta zemlja članica carinskih unija u kojima se nalazi i Republika Srbija ili pak te zemlje imaju sa Srbijom ugovor o bescarinskoj trgovini.