април 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
wts-1.png
14 априла, 20210

Rashode svoje suverene vlasti država pokriva iz sopstvene ekonomske delatnosti, crpeći ekonomsku snagu gradjana ili uzimanjem dela dobiti pravnih lica. Porezi su uvek bolan doprinos državi jer ona za uzimanja od gradjana i privrede ne daje nikakvu naknadu niti uslugu.