август 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
fiksni-i-varijabilni-troskovi.jpg
25 августа, 20210

Podela troškova na fiksne i varijabilne je pošte poznata i zna se da su fiksni troškovi nepromenljivi i nezavisni, a varijabilni troškovi se menjaju sa promenama u obimu proizvodnje. Sa računovodstvene tačke gledišta, troškovi se ne menjaju sa promenom obima proizvodnje, nego se menjaju sa promenama u obimu prodaje, jer se evidencija troškova vrši u momentu kada se proizvod ili usluga prodaje.

bolovanje-preko-30-dana.jpg
18 августа, 20210

Novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju koji se primenjuje od 11. aprila 2019 promenjen je način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje preko 30 dana) kao i način usklađivanja zarade za zaposlene, koja se isplaćuje na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO).

bolovanje-do-30-dana.jpg
11 августа, 20210

U skladu sa članom 115. Zakona o radu zaposleni ima pravo naknade za vreme bolovanja do 30 dana i to: - 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila sprečenost, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene Zakonom ako je sprečenost prouzrokovana bolešću ili povredom van rada - 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila sprečenost, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene Zakonom ako je sprečenost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću