Poreska Revizija - Creative Finance

Poresko savetovanje olakšava poresku strategiju u poslovanju, optimzuje poreske obaveze što dovodi do smanjenja poreskog rizika.

U turbulentnim uslovima privredjivanja i donošenja poslovnih odluka često smo u situacijama da preispitujemo ispravnost donesenih poslovnih odluka, naročito kada imamo u vidu brojnost poreskih zakona, pravilnika, uredbi i samih poreskih
prijava.

Ministarstvo finansija Srbije skoro svaki dan, na svom zvaničnom sajtu, objavljuje mišljenja samo u vezi primene Zakona
o PDV-u, Zakona o porezu na dobit. Broj zvaničnih tumačenja i uputstava za primenu poreskih zakona premašuje cifru od 3000. To je zaista mnogo i onda nije za čudjenje ako i dodje do grešaka. Poreska revizija ima zadatak kontrole istorijskih podataka iz poreskih prijava. Revizija je simulacija poreske kontrole kojom se utvrdjuje greške koje mogu biti formalne ili suštinske odnosno materijalno značajne ili materijalno beznačajne, a posledica su najčešeće pogrešaka u primeni poreskih i računovodstvenih propisa.

Poreska revizija obuhvata sledeće:

– pregled PDV-a
– pregled poreza na dobit pravnih lica
– pregled ostalih poreza

Pregled poreza na dodatu vrednost

Podrazumeva pregled PDV obračuna, odnosno kontrolu PDV prijava u posmatranim periodima, a pre svega knjigu ulaznih i
izlaznih faktura, ulazne i izlazne fakture sa aspekta Zakona o PDV, kao i odgovarajućih ugovora i prateće dokumentacije. Cilj pregleda je uočavanje eventualnih formalnih i suštinskih nedostataka i davanja predloga za korekciju istih. Svaka faktura u posmatranom periodu će biti uzeta u obzir.

Pregled poreza na dobit pravnih lica

Predstavlja kontrolu obračuna poreza na dobit i obrazaca koje bi trebalo podneti Poreskoj upravi (poreskog bilansa, poreske
prijave, poreske amortizacije, i sl.). Navedena kontrola će obuhvatiti značajne pozicije (trošak i prihod), iskazane u gore
navedenim obrascima.

Pregled ostalih poreza

Navedeni pregled uključuje kontrolu svih ostalih poreza (osim PDV-a i poreza na dobit), koji su obračunati i plaćeni u
periodu za koji se vrši analiza. Cilj ovog pregleda je identifikacija ostalih poreskih rizika.

Utvrdjivanje postojanja formalne ili suštinske, odnosno materijalno značajne ili materijalno beznačajne greške ili grešaka
važno je za poreske obeznike iz više razloga, ali jedan od najznačajnijih se odnosi na ispravnost podnetih poreskih prijava.
Znači, poreska posledica je podnošenje izmenjene poreske prijave zbog ispravke grešaka iz prethodnog perioda. Isto
se odnosi i na korekciju finansijskih izveštaja.

Rokovi za podnošenje izmenjene poreske prijave prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji su pet
godina, s tim sto se rok računa od prvog dana naredne godine od godine u koji je podneta prvobitna poreska prijava.

Posle podnošenja izmenjene poreske prijave, obveznik mora da plati razliku izmedju poreza koji je obračunao i platio po
prvobitnoj poreskoj prijavi i iznosa poreza koji je obračunao u izmenjenoj poreskoj prijavi, sa obračunatom kamatom na tu
razliku.

Ukoliko obveznik ne podnese izmenjenu poresku prijavu, već Poreska uprava u toku postupka kontrole otkrije grešku ili
propust, u tom slučaju pored poreza i kamate obveznik rizikuje da snosi i prekršajnu odgovornost i kaznu, a u nekim slučajevima i krivičnu odgovornost.

NAŠA PONUDA, VAŠ IZBOR

Paketi po svačijoj meri

Paketi koji čine poslovanje savršenim

UPOZNAJTE NAS

Rekli su o nama

O nama najbolje govore iskustva naših zadovoljnih klijenataTurkish citizen, with Estonian OU crypto currency exchange company

„My Estonian company with cryptocurrency activity is working through Serbian branch like a clockwork. Accounts opened in three different banks with E banking. Before Serbia I had problem opening bank accounts for my company.„
42-year-old Ukrainian citizen, with a holding company in Seychelles, plastics industry expert

„After years of trying to open a bank account of my Seychelles company, I have managed to revive it by forming a branch in Serbia, which once again gave me full access to banking services. Splendid!„
37-year-old businessman from Cyprus

„As the owner of a non-resident corporate account, I am very positively surprised by the speed with which a non-resident account is opened in Serbia for my company registered in Cyprus. The company is dealing with cryptocurrency trading. In less than a month, almost without any difficulty I got a bank account for my company, which is fully operational and which I use without any extra paperwork.„