decembar 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
8 decembra, 2021
e-faktura.jpg

E-faktura je elektronski zapis fakture (računa) koji se izdaje, pirma, obradjuje i arhivira  isključivo elektronskimputem. Znači e- faktura rapredstavlja  razmenu faktura (računa) elektronskim putem, kao i propratnih informacija od jednog privrednog subjekta do njegovih klijenata uz korišćenje elektronske infrastrukure, misli se pre svega na internet.