децембар 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
povrda-o-rezidentnosti.jpg
29 децембра, 20210

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju Srbije i Rusije potpisan je u Moskvi 12.oktobra 1995.godine. Stope koje Rusija i Srbija primenjuju u izbegavanju dvostrkog oporezivanja su sledece:

Srbija-i-singapur.jpg
16 децембра, 20210

Ovaj ugovor predstavlja pravni okvir za efikasnije uslove privrđivanja i konkurentnosti privrede Srbije u Singapuru, kao i privrede Sigapura u Srbiji. Potpisivanjem ovog ugovora stvaraju se preduslovi za značajna ulaganja investitora iz Singapura u privredu Srbije i njihovo učešce na našem tržištu....

e-faktura.jpg
8 децембра, 20210

E-faktura je elektronski zapis fakture (računa) koji se izdaje, pirma, obradjuje i arhivira  isključivo elektronskimputem. Znači e- faktura rapredstavlja  razmenu faktura (računa) elektronskim putem, kao i propratnih informacija od jednog privrednog subjekta do njegovih klijenata uz korišćenje elektronske infrastrukure, misli se pre svega na internet.