februar 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
cf_v2_srb_verzija.png
22 februara, 20210

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja predstavlja sistem pravnih odredbi, pravnih i srodnih instrumenata i, u krajnjoj liniji, zajedničku težnju državnih, odnosno poreskih struktura i, sa druge strane, fizičkih i pravnih lica kao nosilaca poreskih obaveza, da isti (dohodak) prihod, kao i ista lica – ne budu dva puta oporezivana...