februar 2022 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
23 februara, 2022
kontrola-poreske-uprave.jpg

Poreska uprava koja je pod ingerencijom Ministarstva finansija ovlašćena je da vrši kontrolu ispravnosti obuhvatnosti i obračuna javnih prihoda  kroz poslovanja privrednih subjekata koji posluju na teritoriji Republike Srbije. Ministarstvo je to koje donosi godišnje planove kontrola koje sprovode nadležne Poreske uprave (kontrola poreske uprave).


18 februara, 2022
Neaktivnost-privrednih-subjekata.jpg

Objašnjenje o kojem ćemo pričati u ovom tekstu odnose se pre svega na približavanje ove teme vlasnicima i direktorima tzv. neaktivnih društava koji smatraju da ima osnova da umesto finansijskih izveštaja predaju izjavu o neaktivnosti (neaktivnost privrednih subjekata).


9 februara, 2022
zajednicko-ulaganje-u-srbiji.jpg

Zajedničko ulaganje predstavlja jedan od najčešćih načina povezivanja učesnika na tržištu. Zajedničko ulaganje – joint venture je ugovorno povezivanje dva ili više učesnika na tržištu u cilju ostvarivanja određenog zajedničkog poduhvata i to tako što ugovorne strane zajednički ulažu sredstva u poslovni poduhvat, dele rizik, zajednički donose odluke.


3 februara, 2022
Obracun-prihoda-fizickih-lica-od-januara-2022.jpg

Smanjenja stope doprionsa PIO sa 25,5% na 25% od 1.januara 2022.godine ima za posledicu smanjenje obaveze koja se po ovom osnovu plaća prilikom isplate različitih vrsta ugovorenih naknada fizičkim licima, a za koje je propisana obaveza plaćanja doprinosa PIO (ugovor o delu, ugovor o autorstvu, ugovor o dopunskom radu, ugovor o pravima i obavezama direktora...)