Novosti i Događaji - Creative Finance

Vaše je pravo da budete informisani, na nama je da Vam to omogućimo. Stranica novosti osmišljena je kako biste mogli da se informišete u vezi sa novostima, seminarima i radionicama iz sveta finansija.

Opis posla: Knjigovodstvo ulaznih i izlaznih računa, dokumentacija uvoza i izvoza; Kontrola i usaglašavanje robnog/materijalnog sa finansijskim računovodstvom; Knjigovodstvena evidencija svih poslovnih transakcija; Obračun PDV-a i podnošenje PDV prijava…

Motiv za ovako ozbiljnu temu svako je veliki broj klijenata sa kojima se susrećemo u radu, a koji se javljaju sa spektrom problema: od nerazumevanja sa računovođom o poslovnim problemima i rešenjima istih, do brzine i tačnosti podataka neophodnih za donošenje poslovnih odluka