Novosti i Događaji - Creative Finance

Vaše je pravo da budete informisani, na nama je da Vam to omogućimo. Stranica novosti osmišljena je kako biste mogli da se informišete u vezi sa novostima, seminarima i radionicama iz sveta finansija.

Motiv za ovako ozbiljnu temu svako je veliki broj klijenata sa kojima se susrećemo u radu, a koji se javljaju sa spektrom problema: od nerazumevanja sa računovođom o poslovnim problemima i rešenjima istih, do brzine i tačnosti podataka neophodnih za donošenje poslovnih odluka