март 2023 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
pay-pal-poreski-tretman.jpg
17 марта, 20230

Popularnosti digitalnih platformi je kumovala epidemija, i to pre svega fizička lica, ali se sasvim prirodno postavilo pitanje da li i pravna lica i preduzetnici mogu da vrše plaćanja preko ovih platformi. Misli se pre svega na platforme koje omogućavanju elektronska plaćanja kao su su  PayPal, Skrill, Payoneer, Paysafe, Google Payments, Payeer i sl.

olaksice-za-novozaposlene.jpg
2 марта, 20230

Da bi ostvario olakšicu novonastanjeni obveznik mora zasnovati radni odnos na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem. Kvalifikovanim poslodavcem se smatra poslodavac rezident Republike Srbije i poslodavac koji se ne može smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik bio prethodno zaposlen, posmatrano iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica...