oktobar 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
ugovor-o-zakupu.jpg
28 oktobra, 20210

Ugovor o zakupu je imenovan ugovor jer je zakonom regulisan (ugovor o zakupu stana, opreme, vozila i sl:), najčešće je formalan i mora imati pismenu formu. Ne mora biti overen kod notara da bi bio punovažan. Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO) regulisane su osnovne odredbe ovog zakona...

Osnovica-za-pausalno-oporezivanje.jpg
19 oktobra, 20210

      Kada je u pitanju osnovica za paušalno oporezivanje, odnosno njeno utvrđivanje, Poreska uprava se rukovodi prosečnom mesečnom zaradom ostvarenom po zaposlenom za poslednjih 12 meseci, imajući u vidu područje na kome se ostvaruje.  Tako utvrđena prosečna zarada u Republici, gradu ili opštini množi se sa zvaničnim borojem zaposlenih i sa koeficijentom delatnosti, a zatim...

pausalno-oporezivanje-preduzetnika.jpg
13 oktobra, 20210

U procesu donošenja odluke o otpocinjanju poslovne aktivnosti na našim prostorima, odnosno pravne forme, jedan od odlučujućih faktora je model oporezivanja. Termin “paušalci“ je vrlo popularan izbor preduzetnika na našim prostorima zbog manjeg broja obaveza, a tim i lakši način izvršenja obaveza. Opredeljenje za paušalni način oporezivanja nikako ne znači i najjeftiniji, u svakom konkretnom slučaju moraju se dobro razmotriti svi uslovi za i protiv.

isplate-zarada-u-devizama-u-srbiji.jpg
8 oktobra, 20210

Čest je slučaj pitanja zaposlenih stranih državljana (koji imaju radnu dozvolu) da li mogu vršiti isplatu zarada u devizama ili prema ugovorima o pravima i obavezama direktora nerezidenta, ili isplata zarada zaposlenima u stranim predstavništvima, ograncima i sl.