jun 2022 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
Kompenzacija.jpg
22 juna, 20220

U uslovima i najmanjih poremećaja na tržištu jedan od načina rešavanja likvidnosti je i kompenzacija.Termin kompenzacije se u domaćem platanom prometu odnosi na prebijanje dugovanja i potraživanja između poslovnih partnera po osnovu međusobno dospelih računa.

porez-na-imovinu-fizickih-lica.jpg
8 juna, 20220

Zakonodavstvo Republike Srbije kaze da je porez na imovinu obaveza fizičkih lica (rezidenata ili nerezidenata) koji imaju nepokretnost na teritoriji Republike Srbije čija je vrednost veća o 400.000 dinara i nije oslobođen plaćanja poreza.