Usluga Fakturisanja - Creative Finance


OD 100 MESEČNO

U praksi se često čini da je fakturisanje samo „pisanje računa“. Fakturisanje je izrada faktura koje su  verodostojne racunovodstvene isprave, kao posledice obligacionog odnosa.  Izrada faktura zahteva poštovanje nekolicine zakonskih propisa. Tako da fakture moraju biti sastavljene u skladu sa Zakona o racunovodstvu, sa Zakonom o obligacionim odnosima, sa Zakona o privrednim drustvima, sa Zakonom o PDV-u.

Primera radi, Zakon o racunovodstvu u clau 9. stav 2  kaze da je verodostojna racunovodstvena isprava pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja sadrzi sve podatke potrebne za knjizenje u poslovnim knjigama i da seiz nje nedvosmisleno moze utvrditi vrsta, osnov i sadrzaj poslovne promene. U sledecem stavu istog tog clana Zakono o racunovodstvu kaze se da je FAKTURA ustvari ta verodostojna racunovodstvena isprava.

Primera radi, prema Zakonu o obligacionim odnosima Racun je dokument kojim je zakljucen posao, a faktura da je taj posao izvrsen. Obligacija je odnos izmedju dve odredjene strane, na osnovu koga je jedna strana (poverilac – creditor) ovlascena da zahteva od druge strane (duznika- debitora) odredjeno davanje, cinjenje ili uzdrzavanje od
neke cinidbe, a druga stra je obavezna da to ispuni.

           

     Prema Zakon o privrednim drustvima, u clau 22. regulise upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima, propisano je koje podatke treba sa sadrže poslovna pisma i drugi dokumenti privrednog drustva, a to ukljucuje i one u elektronskoj formi. Opet isti zakon u članu 51. kaze da se ova zakonska odredba o poslovnom imenu odnosi i na preduzetnike.

Zakon o PDV u članu 42. stav 3 propisuje neohodne elemnte koje faktura mora da sadži  ako racun ne sadrzi neki od ovih elemenata za PDV koji je iskazan na njemu ne može ostvariti pravo odbitka prethodnog poreza, tacnije gubi se PDV-e sto je ragulisano clanom 28. stav 2. tacka 1. Zakona o PDV-u.

Kada je u pitanju promet robe treba da zanamo da je i dalje na snazi Pravilnik o evidenciji prometa robe koji u clanu 6. stav 3 kaze  šta je otpremnica, racun, dostavnica i sl.

                Iz svega navedenog jasno je da proces fakturisanja nije samo puko „pisanje računa“ da neispravne fakture usporavaju proces rada i naplate potraživanja. U smislu svega navedenog tim Creativnih Financija je potpuno obučen da Vam pruži uslugu izrade faktura u skladu sa svim zaknoskim propisima. Poveravanje izrade faktura znači ne samo uštedu u vremenu već preciznost, tačnost i potpunost Vaše osnovne poslovne dokumentacije.

Uz tim Creative Finance izbećićet te najčešće greške kod fakurisanja:

  1. odsustvo hronologije evidentiranja faktrurea
  2. unos broja fakture
  3. preciziranje rokova plaćanja
  4. povezanost sa ugovorima
  5. navesti popuste i promptnost plaćanja i sl.

Za obim mesečnog broja faktura do 20 faktura cena je  100€.

NAŠA PONUDA, VAŠ IZBOR

Paketi po svačijoj meri

Paketi koji čine poslovanje savršenim

UPOZNAJTE NAS

Rekli su o nama

O nama najbolje govore iskustva naših zadovoljnih klijenataTurkish citizen, with Estonian OU crypto currency exchange company

„My Estonian company with cryptocurrency activity is working through Serbian branch like a clockwork. Accounts opened in three different banks with E banking. Before Serbia I had problem opening bank accounts for my company.„
42-year-old Ukrainian citizen, with a holding company in Seychelles, plastics industry expert

„After years of trying to open a bank account of my Seychelles company, I have managed to revive it by forming a branch in Serbia, which once again gave me full access to banking services. Splendid!„
37-year-old businessman from Cyprus

„As the owner of a non-resident corporate account, I am very positively surprised by the speed with which a non-resident account is opened in Serbia for my company registered in Cyprus. The company is dealing with cryptocurrency trading. In less than a month, almost without any difficulty I got a bank account for my company, which is fully operational and which I use without any extra paperwork.„