децембар 2022 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
predaja-finansijskih-izvestaja.jpg
22 децембра, 20220

Novine koje se odnose na sasatavljanje i predaju finansijskih izvštaja za poslovnu 2022. godinu nalaze se u članu 16. stav 1. Zakona. Naime tu je uređeno da se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za pravno lice, odnosno preduzetnike može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, pravnom licu ili preduzetniku, koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga...

vracanje-pib-a.jpg
15 децембра, 20220

  Ukoliko je razlog oduzimanja PIB-a poreski dug kao što to i jeste najčešći slučaj, potrebno je najpre izvršiti uvid u strukturu dugovanja, radi provere da li su određena potraživanja zastarela ili su pogrešno knjižena, pa u skladu sa time podneti i odgovarajuće zahteve nadležnoj filijali poreske uprave.

oduzimanje-pib-a.jpg
6 децембра, 20220

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju i Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, propisani su pojam PIB-a, njegovo korišćenje u postupku i dokumenta u koja se unosi, obveznici koji su dužni da imaju PIB, postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, kao i razlozi za oduzimanje PIB-a.