novembar 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
24 novembra, 2021
sluzbeno-putovanje-1.jpg

Naknada troškova za službeno putovanje u zemlji; Troškovi prenoćišta na službenom putovanju u zemlji; Naknada troškova prevoza na službenom putovanju u zemlji; Upotreba sopstvenog automobila na službenom putovanju; Naknada troškova za službeno putovanje u inostranstvo; Dužina trajanja službenog putovanja u inostranstvo; Troškovi koji se naknađuju na službenom putu; Naknada troškova službenih putovanja preduzetnicima...


10 novembra, 2021
Nedokumentovani-troskovi.jpg

Na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se troškovi koji se ne mogu dokumentovati kao i troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti. Za iznos ovih rashoda uvećava se osnovica poreza na dobit pravnog lica, odnosno preduzetnika. Zakon o porezu na dobit pravnih lica je u članu 7 stav 1 tačka 1 propisao...


3 novembra, 2021
Zakup-poslovnog-prostora-bez-naknade.jpg

Vrlo često i ne postoje u pisanoj formi ugovori o zakupu, a kada postoje ovakva vrsta ugovora se naziva bezteretnim ugovorima. Naravno, fizičko lica kao zakupodavac ima pravo da svojom imovinom raspolaže po svojoj volji u zaknoskim okvirima, i u tom smislu ne postoji smetnja da pravnom licu i preduzetniku da na korišćenje poslovnog prostora bez naknade. Znači sa pravnog aspekta ne postoji prepreka za postojanje ovakve vrste ugovora, takođe ni sa računovodstvenog aspekta,  ali postavlja se pitanje poreskog aspekta?