јануар 2022 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
licna-zarada-nova-pravila.jpg
26 јануара, 20220

Mesečna osnovica za obračun doprinosa za preduzetnike koji plaćaju obaveze na oporezivu dobit počev od akontacije za januar 2022. godine, koja dospeva za plaćanje 17.februara 2022. godine ne može biti niža od novoutvrđene najniže osnovice za plaćanje doprinosa od 38.880 dinara niti viša od novoutvrđene najviše osnovice za plaćanje doprinosa od 441.140 dinara.

Potvrda-o-placenim-porezima-i-doprinosima.jpg
18 јануара, 20220

U trenutnim poresko pravnim uslovima u kojima se obavlja poslovanje u Srbiji, u kojima još uvek nemamo oblik sintetičkog poreza, već modifikovani cedularni poreski sistem nametnulo je obavezu svih isplatioca prihoda da svakom fizičkom licu kome su obračunali i isplatili prihode po odbitku dostave potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

povezana-lica.jpg
13 јануара, 20220

U poslovnoj praksi i međusobnim transakcijama između pravnih lica često dolazi do prodaje proizvoda i usluga, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita između povezanih lica, što ostavlja prostor za pitanje po kojim cenama se pomenute transakcije obavljaju?