januar 2022 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
18 januara, 2022
Potvrda-o-placenim-porezima-i-doprinosima.jpg

U trenutnim poresko pravnim uslovima u kojima se obavlja poslovanje u Srbiji, u kojima još uvek nemamo oblik sintetičkog poreza, već modifikovani cedularni poreski sistem nametnulo je obavezu svih isplatioca prihoda da svakom fizičkom licu kome su obračunali i isplatili prihode po odbitku dostave potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.