јун 2021 - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
dividende-creative-finance.jpg
21 јуна, 20210

Dividenda predstavlja isplatu dobiti koju je pravno lice ostvarilo poslovanjem. Dividenda se kod društva sa ograničenom odgovornošću odnosi na raspodelu ostvarene dobiti članovima DOO u skladu sa osnivačkim aktom, dok se kod akcionarskog društva

privremeno-povremeni-poslovi.jpg
13 јуна, 20210

U skladu sa clanom 197 i 198 Zakona o radu, poslodavac može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za obavljanje poslova koji su po prirodi takvi da ne traju duze od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. PP ugovor poslodavac moze da zakljuci sa...