Uncategorized Archives - Creative Finance

1 oktobra, 2022
Predstavnistvo-stranog-pravnog-lica.jpg

Predstavništvo stranog pravnog lica nema svojstvo pravnog lica shodno odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva, da nije stalna poslovna jedinica prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica (ne obavlja delatnost, već samo prethodne i pripremne radnje za zaključivanje ugovora) kao i da ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.


22 septembra, 2022
koliko-je-firma-moja.jpg

Kada kažemo firma mislimo na DOO. Društvo sa ograničenom odgovornošću je kombinacija elemenata društva lica i društva kapitala i u tome leži razlog najveće brojnosti ovog oblika privrednog društva. Tako, za svakog osnivača je jedan od opredeljujućih kriterijuma za osnivanje doo je ne postojanje odgovornosti za obaveze privrednog društva ličnom imovinom, već snošenje rizika poslovanja društva do visine uloženih sredstva u društvo...


7 septembra, 2022
Porez-na-dobit-po-odbitku.jpg

Porez po odbitku ili porez na izvoru (withholding tax) označava iznos poreza koji isplatilac dohotka ili dobiti zadržava i uplaćuje na račun poreskih vlasti u ime i za račun poreskog obveznika. Kada se o porezu po odbitku govori u kontekstu Zakona, misli se na tehniku ubiranja poreza poreza na dobit u državi u kojoj je nerezidentno pravno lice steklo dobit tj u konkretnom slučaju u Republici Srbiji.


29 jula, 2022
pausalci.jpg

U skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana, obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti podnosi zahtev za paušalno oporezivanja nadležnoj Poreskoj upravi. Novoosnovani preduzetnici prilikom samog procesa registracije u APR-u popunjavanjem obrazaca opredeljuju se za paušalno oporezivanje. Ovo je u skladu sa članom 42. stav 2 Zakona o porezu na dohodak građana, gde APR ovaj zahtev prosleđuje Poreskoj upravi...


7 jula, 2022
Preferencijalno-poreklo-robe.jpg

Preferencijalno poreklo robe određuje se kod izvoza robe da bi se ostvarilo pravo na oslobođenje carine na robu u zemlju u koju se uvozi pod uslovom da je ta zemlja članica carinskih unija u kojima se nalazi i Republika Srbija ili pak te zemlje imaju sa Srbijom ugovor o bescarinskoj trgovini.