IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

22 фебруара, 20210
cf_v2_srb_verzija.png

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja predstavlja sistem pravnih odredbi, pravnih i srodnih instrumenata i, u krajnjoj liniji, zajedničku težnju državnih, odnosno poreskih struktura i, sa druge strane, fizičkih i pravnih lica kao nosilaca poreskih obaveza, da isti (dohodak) prihod, kao i ista lica – ne budu dva puta oporezivana po istom osnovu, unutar ili izvan granica jedne države. Ovaj mehanizam, koji predstavlja podsticaj različitim subjektima sa ciljem razvijanja unutrašnje i međunarodne ekonomije u opštem interesu – često biva predmet dilema zbog, u određenoj meri, specifičnog kodifikovanja paralela i olakšica između različitih jurisdikcija, kao i potrebe stalnog praćenja promena u datoj oblasti.

 

1. Šta je naš zadatak?

Naš tim računovođa i pravnika ovoj oblasti prilazi pre formiranja pravnog lica, odnosno pre zasnivanja rezidentnosti klijenta u Republici Srbiji, kako bi, uvažavajući želje klijenta i zakonsku

regulativu, upoznao klijenta sa obavezama, mogućnostima i smernicama sa ciljem efektivnog rada na području i izvan Republike Srbije. 

Iskustvo u radu sa klijentima koji su subjekti mehanizama izbegavanja dvostrukog oporezivanja sticali smo i stičemo kroz rad sa klijentima koji:

 

 • su vlasnici pravnih lica na teritoriji Srbije, nemajući status rezidenta u Srbiji,
 • raspolažu dozvolom za privremeni boravak i poreskom rezidencijom Republike Srbije, ostajući vlasnicima pravnih lica u inostranstvu,
 • su vlasnici pravnih lica koja imaju svoje ogranke, rezidente bez statusa pravnih lica, na teritoriji Republike Srbije,
 • su osnivači, upravljači ili beneficijari zadužbina na teritoriji Srbije,
 • imaju dva ili više državljanstava na različitim kontinentima i menjaju poresku rezidenciju nakon intervala ne dužih od pet godina,
 • investiraju u nekretnine i druge projekte na teritoriji Evrope, formirajući pravna lica u jurisdikcijama koje predstavljaju tržište,
 • su vlasnici holdinga i korporacija, koje drže udele u pravnim licima širom Evrope i sveta, i mnogim drugim.

 

2. Kako asistiramo?

Naše računovođe aktivne su u svim etapama saradnje sa klijentom i zauzimaju proaktivan pristup pružajući sledeće usluge:

 

 • preliminarne konsultacije sa klijentom u izboru adekvatne forme rezidentnosti,
 • tumačenje odgovarajućih odredbi i bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
 • osvrt na unutrašnje odredbe države čiji je klijent državljanin, odnosno rezident,
 • pomoć u procesu dobijanja privremenog boravka u Srbiji,
 • obezbeđivanje potvrdi o rezidentosti,
 • vođenje knjigovodstva uzimajući u obzir primenu odredbi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
 • izrada finansijskih i poreskih izveštaja i druge.

 

3. Gde je Republika Srbija sada?

Republika Srbija je potpisnik više od 60 bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa trendom stalnog povećanja broja istih. Poslednji bilateralni ugovori ove sadržine potpisani su sa Izraelom i Hongkongom. Nadležni organi Republike Srbije predviđaju neometano služenje istim ugovorima u okviru razrađenih procedura i mehanizama.

 

Budite slobodni da nas kontaktirate sa ciljem dobijanja usluga vezanih za izbegavanje dvostrukog oporezivanja. Naš tim eksperata orijentisan je ka pripremi i razradi posebnih rešenja vodeći računa o Vašim ličnim i finanijskim interesima. Radujemo se uspostavljanju dugoročne saradnje sa Vama.

 

EditorCF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *