GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

14 априла, 20210
wts-1.png

U okviru kompleksnog sistema poreskih obaveza, jedna od ključnih odredaba odnosi se na godišnji porez na dohodak građana. Ova obaveza se odnosi na sve građane i nerezidente koji ostvaruju prihod na teritoriji Republike Srbije, i to ne samo unutar granica zemlje, već i na globalnom nivou. U 2021. godini, posebno je važno istaći da je rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu 17. maj.

Ko su Obveznici Godišnjeg Poreza?

Obveznici godišnjeg poreza su:

 • Rezidenti Republike Srbije za dohodak ostvaren i u Srbiji i inostranstvu.
 • Nerezidenti za dohodak ostvaren u Srbiji.

Vrste Dohodaka Podložnih Oporezivanju

Među vrstama dohodaka koje podležu oporezivanju spadaju:

 • Zarade.
 • Prihodi od samostalne delatnosti (preduzetnici).
 • Autorska i srodna prava, prava industrijske svojine.
 • Zakupi pokretne i nepokretne imovine.
 • Ostali prihodi definisani članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Važno je napomenuti da dividende ne ulaze u osnovicu za obračun godišnjeg poreza.

Izračunavanje Godišnjeg Poreza

Proces izračunavanja podrazumeva sabiranje svih prihoda iz različitih izvora i umanjenje za već plaćene iznose poreza i doprinosa. Ako ukupan godišnji prihod prelazi 2.987.424 dinara, postajete obveznik godišnjeg poreza.

Lični odbici uključuju:

 • Za lične odbitke: 398.323 dinara.
 • Za izdržavane članove porodice: 149.371 dinar.

Poreska skala za godišnji porez:

 • 10% za oporezivi dohodak do 5.974.848 dinara.
 • 15% za oporezivi dohodak iznad 5.974.848 dinara.

Procedura Podnošenja Prijave

Prijavu treba podneti putem obrasca PPDG-2R u elektronskom obliku preko platforme ePorezi do 17. maja. Informacije za izračunavanje možete pronaći u PPP-PO izveštaju koji ste dobili od poslodavca.

Odgovornost za Nepodnošenje Prijave

Ukoliko ne podnesete prijavu na vreme, možete se suočiti sa prekršajnim i krivičnim odgovornostima. Stoga je važno blagovremeno i adekvatno odgovoriti na ovu zakonsku obavezu.

Za sve detalje i pomoć oko podnošenja poreske prijave, obratite se stručnjacima. Naš tim u Creative Finance može vam pružiti sve potrebne informacije i podršku, kako bi vaš poreski izveštaj bio tačan i blagovremen. Kontaktirajte nas za detaljnije informacije i savetovanje.

EditorCF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *