Prihodi iz inostranstva – Poreski tretman

20 јуна, 20230
Porez-prihod-iz-inostrastva.jpg

Pojava tzv. digitalnih nomada donela je nove izazove nacionalnim poreskim sistemima, uključujući i Srbiju. Ključno pitanje koje se postavlja jeste – kako i gde se plaća porez na globalno ostvarene prihode?
Poreska uprava Republike Srbije je krajem 2020. godine ukazala na veliki broj slučajeva neusaglašenosti podataka o uplatama iz inostranstva sa podnetim poreskim prijavama i samooporezivanjem.

Neusaglašenost se ogledala u tome što fizička lica, uključujući bivše rezidente Srbije, nisu prijavljivala prihode od stranih isplatioca. Ovo neuklapanje je navelo Poresku upravu da pozove ova lica da regulišu svoje obaveze pre početka poreske kontrole ili prekršajnog postupka, kako bi izbegli prekršajnu odgovornost.

Važno je napomenuti da se ovakav poreski tretman ne odnosi samo na freelancere, već i na sve fizičke lice, kako rezidente, tako i nerezidente, koji ostvaruju dohodak na teritoriji Republike Srbije. To obuhvata obaveze plaćanja:

  • Poreza na imovinu,
  • Poreza na nasleđe i poklon,
  • Poreza na prenos apsolutnih prava,
  • Godišnjeg poreza na dohodak,
  • Dividendi,
  • I ostalih prihoda iz inostranstva.

Za utvrđivanje statusa obveznika poreza i doprinosa na inostrane prihode, fizička lica trebaju da podnesu poresku prijavu samooporezivanjem koristeći obrazac PP OPO.

 

Posebnu pažnju zavređuje situacija sa bivšim rezidentima Srbije koji su se odrekli državljanstva, najčešće zbog ograničenja ili zabrane dvojnog državljanstva. Njihov poreski status postaje jednak statusu stranih fizičkih lica, što znači da je za sve poreske obaveze u Srbiji potreban PIB (poreski identifikacioni broj), koji je ključan za nasleđivanje, promet nekretnosti, i druga slična pravna pitanja.

 

Bitno je istaći da ta lica kao nerezidenti ne mogu koristiti olakšice pri porezu na imovinu koje su možda imali kao rezidenti.

 

Za sve nedoumice i pitanja o ovom ili bilo kom drugom poreskom pitanju, TIM CREATIVE FINANCE stoji na raspolaganju da pruži podršku i savetovanje.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *