Samostalno Oporezivanje Frilensera

25 јула, 20230
frilenseri-nerezidenti.jpg

Promene u globalnom radnom okruženju, uključujući i trend digitalnih nomada te uticaj pandemije, izazvale su potrebu za prilagođavanjem poreskih sistema širom sveta kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove oporezivanja samozaposlenih lica. Srbija nije izuzetak; nakon dijaloga između predstavnika samostalno zaposlenih i Ministarstva finansija, razvijena su dva modela oporezivanja koji se odnose na različite aspekte poreza i socijalnih doprinosa.

 

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana (objavljene u „Službenom glasniku RS“ br.138/22), zajedno sa članom 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, regulišu proces samooporezivanja samozaposlenih osoba. Sam termin ‘samozaposleni’ nije formalno definisan zakonom, ali se u praksi koristi za označavanje pojedinaca koji ostvaruju prihode od pravnih i fizičkih lica bez automatskog obračuna poreza i doprinosa.

 

Ministarstvo finansija otvorilo je od 1. jula elektronski portal namenjen samozaposlenim osobama za prijavu i uplatu poreza i doprinosa na prihode koji nisu automatski oporezovani.

Postoji distinkcija između rezidenata i nerezidenata koji ostvaruju prihode u Srbiji. Na portalu se objašnjava da je nerezidentno lice u obavezi da ispuni poreze ukoliko prihoduje unutar Srbije, bez obzira da li su prihodi isplaćeni iz inostranstva ili iz same Srbije.

 

Važno je istaći da su sva prihodovanja, bez obzira da li su ugovorena pisanim putem, usmenim dogovorom ili na neki drugi način, i bez obzira na njihovu formu (novac, roba, usluge) ili geografsko poreklo, predmet oporezivanja. Prihodi se prijavljuju kvartalno, a zakon nudi opciju zdravstvenog i penzionog osiguranja za samozaposlene i članove njihovih porodica.

 

Nerezidenti u Srbiji mogu se prijaviti za samooporezivanje putem portala www.firlenseri.purs.gov.rs. Međutim, potrebno je da imaju određene identifikacione brojeve, poput broja za strance ili PIB-a, a ukoliko nisu rezidenti, moraju imenovati rezidenta kao poreskog punomoćnika.

Naša firma, CREATIVE FINANCE, stoji na raspolaganju za podršku i savetovanje pri odabiru najpovoljnijeg modela oporezivanja i sastavljanju poreskih prijava.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *