Porez na dohodak građana: Kako je kod nas, a kako u svetu?

10 јануара, 20230
porez-na-dohodak-gradjana.jpg

Porez na dohodak građana predstavlja ključni segment poreskog sistema Republike Srbije, regulisan Zakonom o porezu na dohodak građana. Složenost ovog oblika oporezivanja izaziva zbunjenost kako među nerezidentima, tako i među rezidentima. Da bismo bolje shvatili njegovo funkcionisanje, korisno je poređenje sa sistemima oporezivanja u drugim delovima sveta.

Globalni, cedularni i mešoviti načini oporezivanja:

 1. Globalni sistem oporezivanja (SAD, Kanada, Australija):
  • Svi prihodi poreskog obveznika podležu oporezivanju.
  • Progresivne stope poreza.
  • Uzima u obzir ekonomsku snagu poreskog obveznika, uključujući lične i porodične okolnosti.
 2. Cedularni sistem oporezivanja (Kongo, Burkina Faso):
  • Svaki deo dohotka se oporezuje zasebno.
  • Primena proporcionalnih stopa poreza.
  • Analitički i objektivni pristup, fokusiran na pojedinačnu ekonomsku snagu.
 3. Mešoviti sistem oporezivanja (Srbija, Čile):
  • Kombinacija cedularnog i globalnog sistema.
  • Cedularno oporezivanje se primenjuje osnovno, sa globalnim kao korekcijom za visoke dohodke.

Alternativni načini oporezivanja:

 • Dualni porez na dohodak (Danska, Finska, Austrija, itd.):
  • Kombinacija progresivnog oporezivanja prihoda od rada i jedinstvenog oporezivanja prihoda od kapitala.
 • Proporcionalni porez na dohodak (Estonija, Letonija, Litvanija, itd.):
  • Velika poreska oslobođenja praćena primenom proporcionalne stope za sve vrste dohotka.
 • Negativni porez na dohodak:
  • Poreski kredit od strane države, ideja razvijena od strane Miltona Friedmana u SAD.

Porezna mapa i sistem u Srbiji:

U Srbiji je u upotrebi mešoviti sistem, koji u osnovi primenjuje cedularno oporezivanje, sa godišnjim porezom na dohodak kao korekcijom. Porez na dohodak se deli na sedam cedula, a plaćanje se vrši na tri načina: po odbitku, na osnovu rešenja poreskog organa, ili samooporezivanjem.

Važni linkovi za dodatne informacije:

Zaključak: Porez na dohodak u Srbiji je multifacetalan i dinamičan, sa redovnim izmenama i dopunama zakona radi stvaranja povoljnog okruženja za investicije i ekonomski rast. Razumevanje osnove i korekcije ovog poreza je presudno za sve poreske obveznike, a naše stručno osoblje je spremno da vam pruži potrebnu podršku i pojasni sve nedoumice.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *