OPOREZIVANJE STRANACA U SRBIJI (2. deo) – porez na dohodak građana

3 јуна, 20210
Oporezivanje-stranaca-u-Srbiji-2.jpg

Oporezivanje stranaca u Srbiji predstavlja značajan segment u oblasti poreza na dohodak građana. U skladu sa zakonskim regulativama, postoje različiti modaliteti zapošljavanja stranih državljana u Srbiji: preko ugovora o radu, ugovora o radnom angažovanju i na osnovu akta o upućivanju.

Značajno je naglasiti da strani državljani mogu, pod određenim uslovima, postati rezidenti Srbije, što ima bitan uticaj na njihov poreski status. Rezidentnost direktno utiče na to da li su obveznici poreza samo na dohodak ostvaren u Srbiji ili na globalni dohodak.

Zaključivanje ugovora o radu omogućava strancima da steknu status radnika na određeno ili neodređeno vreme u Srbiji. Ovaj tip angažmana podrazumeva plaćanje standardnih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje. Posebna pažnja se posvećuje radnoj dozvoli i odobrenju privremenog boravka.

Sklapanje ugovora o radnom angažovanju se često odnosi na direktore koji nisu rezidenti. U slučaju da strani direktori nemaju status rezidenta i nisu osigurani u matičnoj državi, primenjuju se poreski propisi Srbije u celosti. Važno je istaći da se u ovom slučaju plaća porez na dohodak građana po stopi od 20%, uz normirane troškove i doprinose za penzijsko i invalidsko, kao i zdravstveno osiguranje.

Naknade troškova povezanih sa menadžerskim poslovima, kao što su troškovi prevoza, dnevnice i smeštaj, su do određenog iznosa neoporezivi. Međutim, druga primanja, kao što su upotreba privatnih vozila ili zakupnine za stan, uključuju se u ugovorenu naknadu i podležu oporezivanju.

Na kraju, važno je naglasiti da Srbija ima sklopljene međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa brojnim zemljama, što može imati značajne implikacije na oporezivanje stranaca u Srbiji.

Kao tim Kreativnih Finansija, stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja i pružamo kompetentno savetovanje u vezi sa kompleksnim pitanjima oporezivanja stranaca u Srbiji, kao i drugim računovodstvenim i poreskim temama.

Spisak zemalja sa kojima Srbija ima  sklopljene međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju:

– Austrija

– Belgija

– Bosna i Hercegovina

– Bugarska

– Crna Gora

– Češka

– Danska

– Grčka

– Francuska

– Holandija

– Hrvatska

– Italija

– Kanada

– Kina

– Kipar

– Libija

– Luksemburg

– Mađarska

– Severna Makedonija

– Nemačka

– Norveška

– Panama

– Poljska

– Rumunija

– Rusija

– Slovačka

– Slovenija

– Švajcarska

– Švedstka

– Turska

– Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Budite slobodni da nas kontaktirate za sva dodatna pitanja,

Vaš Creative Finance.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *