Privremeni i povremeni poslovi – Ugovori

13 јуна, 20210
privremeno-povremeni-poslovi.jpg

Privremeni i povremeni poslovi, regulisani članovima 197 i 198 Zakona o radu, omogućavaju poslodavcima da zaključe ugovore o obavljanju poslova koji traju do maksimalno 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Ova vrsta ugovora, poznata kao PP ugovor, pruža fleksibilnost i u isto vreme postavlja jasne granice u pogledu trajanja i vrste poslova koji se mogu obavljati.

PP ugovori se mogu zaključiti sa nezaposlenim licima, korisnicima starosne penzije, zaposlenima na nepuno radno vreme, te članovima omladinskih ili studentskih zadruga. Ključno je razumeti da se ovakvi poslovi ne tretiraju kao radni odnos i stoga ne podležu istim pravilima kao standardno zaposlenje.

Bitni elementi PP ugovora uključuju jasno definisanje vrste posla, načina izvršenja, vremena i roka za izvršenje, kao i precizno utvrđenu naknadu za rad. Posebno je važno istaći da se u ovim slučajevima primenjuje poresko oslobađanje, slično kao kod standardno zaposlenih, za određene vrste naknada.

Kada je reč o porezima i doprinosima, ovi se obračunavaju i plaćaju zavisno od statusa lica s kojim je PP ugovor zaključen. Porez na zarade primenjuje se na ugovorenu naknadu, a posebni uslovi važe za članove omladinske i studentske zadruge mlađe od 26 godina. Važno je napomenuti da osnovica za obračun poreza na zaradu ne podleže umanjenju koje je inače predviđeno za standardno zaposlene.

U pogledu doprinosa, obveznici su lica koja obavljaju PP poslove, osim onih mlađih od 26 godina. Doprinosi za PIO (penzijsko i invalidsko osiguranje) i zdravstvo obračunavaju se na osnovu ugovorene naknade, dok se doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti plaćaju po fiksnim stopama.

Posebna pažnja se posvećuje prijavljivanju na osiguranje, za što je zakonom propisan precizan rok i postupak. Takođe, različiti uslovi važe za korisnike starosne penzije i lica angažovana preko zadruge, a pravila se menjaju u zavisnosti od starosti lica i statusa školovanja.

U svakom slučaju, poslodavac je dužan da za obračun i plaćanje svih pomenutih poreza i doprinosa preda PPP-PD obrazac Poreskoj upravi u elektronskom obliku. Ovo je samo jedan od aspekata koji Kreativni Finansije tim detaljno analizira, pružajući stručno savetovanje u oblasti računovodstva, knjigovodstva i poreza. Na raspolaganju smo za sva dodatna pitanja i pružanje usluga koje će vam olakšati navigaciju kroz složene poslovne i poreske procedure.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *