Doprinosi za PIO: Vodič za Direktore u Srbiji

28 јула, 20230
PIO-za-direktore.jpg

Jedno od često postavljenih pitanja u poslovnom okruženju odnosi se na porezne obaveze koje nosi pozicija direktora ili zakonskog zastupnika preduzeća, kako je to definisano u Agenciji za privredne registre. Porezni status direktora zavisi od njegovog pravnog statusa unutar kompanije.

Direktori se mogu naći u nekoliko različitih statusa:

  1. U radnom odnosu kao zaposleni, sa svim pravima i obavezama koje to nosi, uključujući pravo na zaradu i plaćanje poreza i doprinosa kao i ostali zaposleni.
  2. Kao osnivači kompanije bez formalnog radnog odnosa, gde kompanija za njih plaća doprinose za socijalno osiguranje na minimalnu osnovicu, koja za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara.
  3. Na osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, gde se angažuje treća osoba koja nije osnivač kompanije. Ovde direktor prima naknadu koja podleže oporezivanju i doprinosima za socijalno osiguranje. Ako je direktor već zaposlen negde drugde, plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

Postoje situacije kada direktor ne prima naknadu za svoj rad, što dovodi do pitanja o obavezi plaćanja poreza i doprinosa. Međutim, država se suprotstavlja takvoj praksi i putem mišljenja Ministarstva za rad i finansija navodi da:

  • Strani državljani koji obavljaju funkciju direktora treba da ostvaruju naknadu za svoj rad shodno ugovoru.
  • Ustav Republike Srbije garantuje pravo na pravičnu naknadu za rad, kojeg se niko ne može odreći.
  • Ugovor mora sadržati odredbe o visini naknade.
  • Ako direktor odluči da se odrekne naknade, poslodavac je ipak dužan da plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na minimalnu osnovicu.

Poreska praksa u Srbiji često pokazuje nedovoljan stepen poreske svesti, što dovodi do izbegavanja ovih obaveza sve do momenta kada se sprovedu poreske kontrole. Poreska uprava koristi svoje mehanizme da provjerava ispunjenost obaveza plaćanja direktorskih naknada i u slučajevima kada direktori nisu primili naknadu za svoj rad.

Na kraju, Ministarstvo za rad smatra da strani državljani koji u Srbiji obavljaju funkciju direktora i ne ostvaruju naknadu, i dalje podležu poreskim obavezama kao osiguranici samostalnih delatnosti.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili pitanja, naš stručni tim je spreman da vam pruži potrebnu podršku i savetovanje.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *