Porezi i doprinosi na zarade u Srbiji

12 новембра, 20220
porezi-i-doprinosi-zakon-o-radu.jpg

Porezi i doprinosi na zarade u Srbiji: Ključne informacije za poslodavce

Porezi i doprinosi na zarade su ključna oblast u kojoj se svaki poslodavac u Srbiji mora snalaziti. Zakoni koji regulišu ove oblasti su višestruki, a među najvažnijima su Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju. Ovi zakoni regulišu kako se odvija interakcija između poslodavca i zaposlenih, kao i poslodavca i države.

Obračun zarade i obaveze poslodavca prema zaposlenom:

Zarada je pravo zaposlenog koje se ostvaruje na osnovu radnog odnosa. Zakon o radu nalaže poslodavcu da vodi tačnu evidenciju o zaradi i da na osnovnu zaradu obračuna i obustavi porez i doprinose, te da ih isti dan kada isplaćuje neto zaradu zaposlenom uplati državi.

Sastavni delovi zarade prema Zakonu o radu uključuju:

  • Osnovnu zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.
  • Zaradu po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu.
  • Različita druga primanja koja imaju karakter zarade, kao što su topli obrok i regres.

Obaveze poslodavca prema državi obuhvataju:

  • Obračun i uplata poreza na zarade (10%).
  • Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) na teret radnika (14%) i poslodavca (11%).
  • Doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret radnika (5,15%) i poslodavca (5,15%).
  • Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti na teret radnika (0,75%).

Bitne napomene:

  • Bruto zarada se sastoji od osnovne zarade uvećane za uvećanja.
  • Poslodavac mora registrovati svakog zaposlenog u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.
  • Zakonski propisane obaveze zahtevaju detaljno poznavanje zakona i pravilnika.

Specifičnosti obračuna zarade:

Obračunavanje zarada može biti izazov zbog različitih obustava i benefita koji se moraju uzeti u obzir. Na primer, rad od kuće zahteva poseban pristup u pogledu priznavanja troškova i regulisanja ovog vida rada kroz odgovarajuće ugovore i pravilnike.

Zaključak:

Poslodavci se suočavaju s kompleksnim poreznim i doprinosnim obavezama. Da bi se izbegle greške i osigurala pravilna primena zakona, korisno je angažovati stručnjake iz oblasti finansija i računovodstva. Tim Creative Finance, zajedno sa saradnicima iz Udruženja „Dobrodošli u Srbiju“, stoji na raspolaganju da pruži podršku u svim aspektima obračuna zarada i poreskog savetovanja. Posetite našu stranicu ili nas kontaktirajte direktno za više informacija i stručnu pomoć.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *