Gubitak prava na paušal – Izazovi i obaveze preduzetnika

4 новембра, 20220
gubitak-prava-na-pausal.jpg

Izazovi i obaveze preduzetnika: Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Preduzetništvo nosi sa sobom niz pravila i regulativa kojih se preduzetnici moraju pridržavati da bi zadržali određene poreske povlastice, uključujući pravo na paušalno oporezivanje. Poreski limiti i obaveze ulaska u sistem PDV-a su dva ključna faktora koja mogu uticati na gubitak ovog prava.

Godišnji limit prihoda i posledice njegovog prekoračenja:

  • Godišnji prihod od 6 miliona RSD: Ako preduzetnik pređe ovu granicu tokom kalendarske godine, gubi pravo na paušalno oporezivanje za narednu godinu.
  • Obaveza vođenja dvojnog knjigovodstva: Poreska uprava će, nakon prekoračenja limita, zahtevati prelazak na dvojno knjigovodstvo, što podrazumeva i promenu načina prijavljivanja poreza.

Procedura nakon gubitka statusa paušalca:

  • Podnošenje finalne poreske prijave PPDG-1R.
  • Podnošenje inicijalne poreske prijave PPDG-1S.
  • Prijavljivanje početka vođenja poslovnih knjiga i prestanka paušalnog oporezivanja.

Mogućnost povratka u sistem paušala:

Ako preduzetnik naredne godine posluje s prihodom ispod 6 miliona RSD, može se ponovo prijaviti za paušalno oporezivanje.

Limit prometa i PDV:

  • Limit od 8 miliona RSD: Odnosi se na ukupni promet u kontinuitetu od 12 meseci. Ako preduzetnik premaši ovu granicu, ulazi u sistem PDV-a i gubi pravo na paušal.
  • Obaveza registracije za PDV: Podnošenje obrasca EPPDV i praćenje limita prometa su odgovornosti preduzetnika.

Posledice ulaska u sistem PDV-a:

  • Obaveza vođenja poslovnih knjiga nakon ulaska u sistem PDV-a.
  • Minimum dvogodišnji ostanak u sistemu PDV-a pre nego što se može razmotriti povratak na paušalno oporezivanje.

Savetovanje i podrška:

Promene u poslovanju koje prate gubitak statusa paušalca su značajne i mogu zahtevati stručnu podršku. Creative Finance pruža sveobuhvatnu podršku preduzetnicima u ovim promenama, bilo da je reč o vođenju poslovnih knjiga, proverama limita ili savetovanju za najefikasniji tok poslovanja. Posetite naše web stranice ili nas direktno kontaktirajte za više informacija i profesionalnu pomoć.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *