Preduzetnici paušalci – Paušalno oporezivanje

26 октобра, 20220
preduzetnici-pausalci.jpg

Ključni koraci za usvajanje paušalnog oporezivanja preduzetnika

Paušalno oporezivanje predstavlja idealno rešenje za preduzetnike koji se bave aktivnostima koje ne zahtevaju kompleksno vođenje poslovnih knjiga, a regulisano je Zakonom o porezu na dohodak građana.

Proces ostvarivanja prava na paušalno oporezivanje:

 1. Početno paušalno oporezivanje:
  • Nakon registracije preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR), sledi pristup portalu eUprava.
  • Na portalu se uz elektronski sertifikat (za nerezidente preko ovlašćenog lica) pristupa poreskom sandučetu gde se nalaze rešenja o visini poreza i doprinosa.
  • Datum postavljanja rešenja na portalu smatra se danom uručenja, a obaveza plaćanja poreza počinje od dana registracije u APR-u.
 2. Godišnji zahtev za paušalno oporezivanje:
  • Preduzetnici koji su tokom godine vodili poslovne knjige i ispunjavaju uslove za paušal (npr. nisu u sistemu PDV-a i prihodi su im manji od 6 miliona RSD), podnose zahtev za narednu godinu.
  • Zahtev se podnosi elektronski putem portala eUprava najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.
  • Ako je zahtev odobren, preduzetnik u narednoj godini plaća porez na dohodak građana i doprinose na osnovu paušalno utvrđenog prihoda.

Kriterijumi za paušalno oporezivanje:

 • Delatnost koja se može oporezovati paušalno.
 • Status ne-PDV obveznika.
 • Godišnji prihod ispod 6 miliona RSD.

Detalji i saveti:

 • Osnovica za paušalno oporezivanje: Precizne informacije o visini osnovice dostupne su na zvaničnom sajtu Creative Finance.
 • Podrška i konsultacije: Preduzetnici koji imaju pitanja ili nedoumice u vezi sa paušalnim oporezivanjem mogu se obratiti timu Creative Finance za stručno savetovanje i podršku.

Zaključak:

Paušalno oporezivanje je efikasan način da se preduzetnicima olakša poresko opterećenje, a uz stručnu pomoć Creative Finance, prelazak na ovaj sistem može biti jednostavan i razumljiv proces. Posetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte direktno za detaljnije informacije i stručne usluge.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *