Osnovica za paušalno oporezivanje – Utvrđivanje osnovice

19 октобра, 20210
Osnovica-za-pausalno-oporezivanje.jpg

Osnovica za paušalno oporezivanje

 

                Kada je u pitanju osnovica za paušalno oporezivanje, odnosno njeno utvrđivanje, Poreska uprava se rukovodi prosečnom mesečnom zaradom ostvarenom po zaposlenom za poslednjih 12 meseci, imajući u vidu područje na kome se ostvaruje.  Tako utvrđena prosečna zarada u Republici, gradu ili opštini množi se sa zvaničnim borojem zaposlenih i sa koeficijentom delatnosti, a zatim deli sa ukupnim brojem stanovnika u Republici, gradu ii opštini u kojoj se preduzetnička radnja nalazi.

Izuzetno, osnovica za pobrojane delatnosti dobija se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici pomnoži brojem zaposlenih u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za statistiku i sa koeficijentom delatnosti, a zatim podeli brojem stanovnika u republici:

Šifra delatnostiNaziv delatnosti
4932Taksi prevoz
4939Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
5911Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
6201Računarsko programiranje
6202Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6209Ostale usluge informacione tehnologije
6311Obrada podataka, hosting i sl.
6312Veb portali
6399Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
7022Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111Arhitektonska delatnost
7112Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7410Specijalizovane dizajnerske aktivnosti
9001Izvođačka umetnost
9002Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Korekcija poreske osnovice, njeno umanjenje ili uvećanje utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

  1. gde je registrovano sedište obeznika
  2. vreme koje proteklo od registracije preduzetnika
  3. starosno doba obeznika i njegova radna sposobnost
  4. ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti

 

  1. Gde je registrovano sedište obeznika

Korekcija poreske osnovice se vrši na osnovu podataka o mestu gde je registrovano sedište i to tako što se polazna osnovica za određene šifre delatnosti pomnoži koeficijentom zone. Kojeficijenti zone udrvđuju se u skladu za zakonom kojim se reguliše oporezivanje imovine

Šifra delatnostiNaziv delatnosti
1071Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1512Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1814Knjigovezačke i srodne usluge
3314Popravka električne opreme
5610Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
7420Fotografske usluge
8211Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8621Opšta medicinska praksa
8622Specijalistička medicinska praksa
8623Stomatološka praksa
8690Ostala zdravstvena zaštita
9329Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9511Popravka računara i periferne opreme
9521Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523Popravka obuće i predmeta od kože
9525Popravka satova i nakita
9529Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9604Delatnost nege i održavanja tela

 

Značajno je napomenuti da se koeficijent delantnosti odnosi na opštinu u kojoj se delatnost obavlja, a koeficijent zone se odnosi na područje unutar opštine. Koeficijent lokacije se primenjuje na najveći broj delatnosti, osim na one kod kojih tržište nije vezano za područje opštine (npr. konsultanti). Nasuprot tome, koeficijenti zone se odnose na manji broj delatnosti, i to one kod kojima mikro-lokacija značajno utiče na profitabilnost poslovanja (npr. frizeri).

 

  1. vreme koje proteklo od registracije preduzetnika

Korekcija poreske osnovice prema parametru vremena koje je proteklo od registracije preduzetnika (kritični momenat je 31.decembar) u smislu da se novoosnovani preduzetnici stimulišu na profitabilnost smanjenjem iznosa obaveza prema državi, što se može smatrati podsticajnim elementom.

 

  1. starosno doba obeznika i njegova radna sposobnost

Korekcija se odnosi na obrenike koje na kritičan momenat 31.decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica su mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na taj dan stariji od 55 godina, primenjuje se koeficijent koji iznosi 0,9.

Međutim, postoji i izuzetak koji se odnosi na obreznike koji na dan 31.decembar imaju manje od 30 godina, kao i oni koji imaju više od 60 godina primenjuje se koeficijent u iznosu od 0,7 ako ima je šifra delatnosti jedna od sledećih:

Šifra delatnostiNaziv delatnosti
6910Pravni poslovi
7111Arhitektonska delatnost
7112Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7500Veterinarska delatnost
8621Opšta medicinska praksa
8622Specijalistička medicinska praksa
8623Stomatološka praksa
8690Ostala zdravstvena zaštita

 

Ovaj korektivni element ima za cilj da umanjenje bude stimulativno kako za mlade tako i za lica starije životne dobri, da im se olakša pokretanje i obavljanje delatnosti.

Koeficijent u iznosu od 0,85 se odnosi na obveznike kojima je umanjena radna sposobnost, koji imaju status osobe sa invaliditetom što daokazuju rešenjem nadležne institucije.

Za obveznike na bolovanju dužem od 90 dana zbog održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva koje se dokumentuje rešenjem ii doznakama nadležnog organa. U ovim slučajevima postoji opcija da preduzetnica imenuje poslovođu u radnom odnosu koji obavlja delatnost do povratka preduzetnice.

 

  1. Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti

Korekcija se odnosi na obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u sare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu izdavanje sertifikata za stare zanate, umetničke zanate i poslove domaće radinosti. Koeficijent koji se u ovim slučajevima primenjuje iznosi 0,5.

Novoosnovani preduzetnici koje žele da obavljaju delatnosti koje spadaju u kategoriju starih zanata, posle prijama podataka od strane APR-a i do donošenja rešenja Minisarstva privrede koje izdaje sertifikate o starim zanatima, nadležna poreska uprava će postupati bez umanjenja, tj. bez primene koeficijenta od 0,5.

Bitno je naglasiti da kumulativni proizvod koeficijenata ne može biti manji od iznosa od 0,5 što znači da poresko umanjenje po osnovu poreskih olakšica ne može biti manje od 50% od inicijalne osnovice.

 

Ograničenja paušalnog oporezivanja

 

Već smo naveli da je paušalno oporezivanje, oporezivanje pretpostavljenog prihoda i odnosi se na delatnosti koje nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige.

Kada je reč o prihodu, Zakonodavac je kod predzetnika kao oblika privredne delatnosti utvrdio limit od 6 miliona dinara prometa u kalendarskoj godini. Promet je zbir vrednosti svih izdatih računa tokom godine, bez obzira da li su računi naplaćeni. Drugim rečima, to je iznos dobara i usluga koje su po osnovu delatnosti fakturisani u kalendarskoj godini. Ovo je metod fakturisane realizacije koji se primenjuje u našoj poslovnoj praksi bez obzira koja je pravna forma u pitanju. Ukoliko se u toku prve polovine godine pređe limit, od 1. jula prelazi na vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva, ukoliko se plimit pređe u drugoj polovini godine, vodjenje poslovnih knjiga će otpoćeti od naredne kalendarske godine.

Bitno je naglasiti da paušalci koji pređu limit nikako ne bi trebali da čekaju da Poreska uprava to uvidi već sami o tome vode računa i obaveštavaju Poresku upravu, sto je regulisano Zakonom o porezu na dohodak građana.

Mogućnost za paušalno oporezivanje nemaju ni oni preduzetnici u čiju delatnost ulažu i druga lica.

Pored visine prihoda koji je limitiran, ograničenje po pitanju mogućnosti paušalnog oporezivanja postoji i prema vrsti delatnosi. Šifre za koje se priznaje pravo na paušalno oprorezivanje su na linku https://www.purs.gov.rs/sr/biro-za-informisanje/novosti/6078/pausalci.html

Ograničenje paušalnog oprezivanja je odluka o ulasku u sistem PDV-a, tačnije PDV-e obveznici ne mogu biti paušalci.

Osnovica za paušalno oporezivanje je jedna od tema koju smo posvetili paušalcima. Pratite naš blog i budite informisani na polju računovodstva, knjigovodstva, poreza, pravnih, bankarskih i imigracionih usluga…

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *