Paušalno Opozivanje Preduzetnika: Proces, Ograničenja i Rokovi

13 октобра, 20210
pausalno-oporezivanje-preduzetnika.jpg

U trenutku kada preduzetnik u Srbiji staje na put samostalnog poslovanja, jedan od ključnih faktora koji utiče na ovu odluku je model oporezivanja. Veoma često, izbor pada na paušalno oporezivanje, zbog njegove praktičnosti i manje administrativne složenosti. Međutim, važno je naglasiti da ovaj izbor nije uvek najpovoljniji i zahteva detaljno razmatranje svih aspekata.

Šta Zapravo Predstavlja Paušalno Opozivanje?

Paušalno oporezivanje predstavlja način oporezivanja preduzetnika u Srbiji gde se porez plaća na pretpostavljeni prihod. Ovaj metod je predviđen za one delatnosti gde nije moguće voditi detaljne poslovne knjige. Postupak započinje podnošenjem zahteva nadležnoj Poreskoj upravi. Od prošle godine, ovaj proces je pojednostavljen i omogućava elektronsko podnošenje zahteva preko e-porezi portala.

Rešenje o visini poreza i doprinosa koje donosi Poreska uprava je isto za celu godinu, nezavisno od stvarnog prihoda preduzetnika, sve dok se ne pređe propisani limit prometa.

Ograničenja Paušalnog Opozivanja

Paušalno oporezivanje je ograničeno godišnjim prometom do 6 miliona dinara. Ako se ovaj limit pređe u prvoj polovini godine, preduzetnik prelazi na vođenje dvojnog knjigovodstva od 1. jula te godine. Ukoliko se limit pređe u drugoj polovini, prelazak na dvojno knjigovodstvo započinje od naredne godine.

Važni Rokovi za Paušalce

  • Novoosnovani Preduzetnici: Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje prilikom registracije preko APR-a.
  • Promene u Poslovanju: Ako dođe do promena koje utiču na visinu paušalnog prihoda, potrebno je podneti poresku prijavu PPDG-1R najkasnije do 31. januara naredne godine.
  • Prestanak Delatnosti: U slučaju prestanka ili prekida delatnosti, obaveza je podnošenja poreske prijave u roku od 30 dana.

Značaj Paušalnog Opozivanja za Preduzetnike

Izbor paušalnog oporezivanja može značajno uticati na efikasnost i jednostavnost poslovanja preduzetnika. Međutim, važno je imati na umu sve faktore koji utiču na ovu odluku, kao što su ograničenja u pogledu prihoda i vrste delatnosti, kao i obaveza praćenja prometa i pravovremenog obaveštavanja Poreske uprave o svim relevantnim promenama.

Creative Finance tim stoji vam na raspolaganju za savetovanje i detaljnije razmatranje ove teme, kao i drugih pitanja vezanih za knjigovodstvo, računovodstvo i poreze. Naš cilj je da vam pružimo podršku u svim aspektima vašeg poslovanja.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *