Isplate Zarada u Devizama u Srbiji: Pravni Okvir i Mogućnosti

8 октобра, 20210
isplate-zarada-u-devizama-u-srbiji.jpg

S obzirom na dinamiku privrednog okruženja u Srbiji, često se postavlja pitanje mogućnosti isplate zarada u devizama, posebno u slučajevima zaposlenih stranih državljana ili direktora nerezidenata. Ovi slučajevi i njihova regulativa detaljno su obuhvaćeni Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima.

Pravni Okvir za Isplate Zarada u Devizama

Zakon o deviznom poslovanju jasno definiše da se plaćanja i prenosi između rezidenata, kao i između rezidenata i nerezidenata, u Srbiji obavljaju u dinarima (član 34). Rezidenti, prema ovom zakonu, obuhvataju pravna lica registrovana u Srbiji, preduzetnike, ogranci stranih pravnih lica, fizička lica sa prebivalištem u Srbiji, kao i određene druge kategorije lica.

Izuzeci za Isplatu Zarada u Devizama

Međutim, postoje dva specifična izuzetka gdje je dozvoljena isplata zarada u devizama:

  1. Rezidenti Uputeni na Rad u Inostranstvo: Odnosi se na fizička lica koja su upućena na privremeni rad u inostranstvo, na osnovu ugovora o izvođenju investicionih radova.
  2. Zaposleni u Diplomatsko-Konzularnim Predstavništvima: Uključuje i zaposlene u međunarodnim organizacijama u Srbiji, koji takođe mogu primati zarade u devizama.

Specifičnosti Isplate Zarada Stranim Državljanima

Kod isplate zarada stranim državljanima, koji imaju status nerezidenta, isplata se obavlja na njihov dinarski nerezidentni račun. Ako strani državljanin ima status rezidenta (boravi u Srbiji duže od godinu dana), isplata se vrši kao između dva rezidenta, tj. u dinarima.

Tretman Naknada Direktorima Bez Radnog Odnosa

U slučaju ugovora o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa, naknada se smatra drugim prihodom i podleže oporezivanju porezom na dohodak građana. Ova neto naknada se isplaćuje u dinarima, usklađeno sa članom 34. Zakona o deviznom poslovanju.

Zaključak

Iako postoje izuzeci koji dozvoljavaju isplatu zarada u devizama, osnovno pravilo je da se isplate između rezidenata, kao i između rezidenata i nerezidenata, vrše u dinarima. Ovo pravilo potvrđuje potrebu za detaljnim poznavanjem pravnog okvira u Srbiji, kako bi se izbegle potencijalne greške i nesporazumi u procesu isplate zarada.

Za dodatna pojašnjenja i stručne savete, naš tim pravnih, bankarskih i imigracionih usluga je uvek spreman da pruži podršku i odgovore na sva vaša pitanja.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *