Isplate zarada u devizama u Srbiji

8 oktobra, 20210
isplate-zarada-u-devizama-u-srbiji.jpg

ISPLATE ZARADA U DEVIZAMA U SRBIJI

Privredni ambijent poslovanja poslednjih godina u Srbiji donosi brojna pitanja koje se odnose na mogućnosti i nemogućnosti isplate zarada u stranim sredstvima plaćanja. Čest je slučaj pitanja zaposlenih stranih državljana (koji imaju radnu dozvolu) da li mogu vršiti isplatu zarada u devizama ili prema ugovorima o pravima i obavezama direktora nerezidenta,
ili isplata zarada zaposlenima u stranim predstavništvima, ograncima i sl. Odgovor na sva ova, kao i mnoga druga, pitanja nalazi se u okviru Zakona o deviznom poslovanju, kao i podzakonskim aktima kojima se sprovodi izvršenje ovog zakona.

Pomenutim Zakonom o deviznom poslovanju kao i podzakonskim aktima:

– Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostrastvom i

– Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostrastvom

propisani su slučajevi u kojim a je moguće vršiti  uplate, odnosno, plaćanja na ime zarada u devizama.

Pomenutim zakonom u članu 34. zakonodavac je propisao da se sva plaćanja kao i prenosi izmedju rezidenata kao i između rezidenata i nerezidenata u Srbiji vrši u dinarima. Prema članu 2. tačka 1 Zakona o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju:

1) pravno lice registrovano i ima sedište u Srbiji

2) preduzetnik – fizičko lice koje je registrovano u Srbiji i koje radi sticanja dobiti, u vidu zanimanja, obavlja delatnost

3) ogranak stranog pravnog lica upisan kod APR-a

4) fizičko lice koje ima prebivalište u Srbiji, osim fizičkog lica koje ima boravak u inostranstvu duži od godinu dana

5) fizičko lice – strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Srbiji duže od godinu dana, osim diplomatsko – konzularnih predstavnika stranih zemalja, kao i članovi njihovih porodica

6) korisnici sredstava budžeta Srbiji

7) diplomatsko, konzularno i drugo predstavništvo u inostransvu koje se finansira iz budžeta Srbije i domaći državljani zaposleni u tim predstavništvima, kao i članovi njihovih porodica

                Nerezidenti su sva lica koja nisu navedena u tački 1 člana 34. Zakona o deviznom poslovanju

Postoje samo dva izuzetka kada se uplata zarad u Srbiji moze vršiti u devizama, što je regulisano istim članom 34. stavom 2 i tačkom 9) Zakona o deviznom poslovanju. Ta dva izuzetka odnose se na:

  1. rezidente – fizička lica koja su upućena na privremeni rad u inostranstvo po osnovu ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu
  2. zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, organizacijama u sastavu UN i medjunarodnim finansijskim organizacijama u Republici Srbiji
Pravne, bankarske i Imigracione usluge

                Kada je reč o zaradama zapsolenih upućenih na rad u inostrastvo ona može da se isplaćuje i u dinarima i devizama, shodno kako se već utvrdi ugovorom o izvođenju investicionih radova.

Takođe, fizička lica (rezidenti Republike Srbije) zaposle u diplomatsko-konzularnim predstavištvima i medjunarodnim organizacijama mogu zaradu primiti u devizama ili u dinarima.

Znači, sem ova dva izuzetka, sve ostale isplate koje se odnose na isplate zarada, naknadama direktorimam i sl. zakonska obaveza je da se isplata vrši u dinarima.

Ukoliko zaposleno fizičko lice strani državljanin ima status nerezidenta, isplata zarade se vrši na dinarski nerezidentni računa otvoren u skladu sa odredbama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vodđenja deviznih računa redzidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata. Ukoliko fizičko lice strani državljanin, po osnovu dozvole boravka, odnosno radne vize boravi duže od godinu dana, ima status rezidenta i tada je reč o plaćanju između dva rezidenta.

Ukoliko je pak reč o ugovorima o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa, a uz poštovanje odredbi Zakona o zapošljavanju stranaca, ova naknada ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa članom 85. i 86. Zakna o porezu na dohodak građana, Neto naknada se ispaćuje u dinarima shodno, već pomenutom, članu 34. stav 1 Zakona o deviznom poslovanju da se plaćanje između rezidenata i nerezidenta vrši u dinarima.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *