Akontacije Poreza na Dobit: Prilagođavanje uslovima

29 септембра, 20210
Akontacije-poreza-na-dobit.jpg

Akontacija poreza na dobit, kao značajan faktor tekuće likvidnosti preduzeća, posebno je izražena u nestabilnim uslovima privređivanja, kao što su bili uslovi pandemije korona virusa. Zakon o porezu na dobit pravnih lica predviđa mehanizme za prilagođavanje visine mesečnih akontacija poreza na dobit, u skladu sa stvarnim poslovnim rezultatima.

Fleksibilnost u Visini Akontacija Poreza na Dobit

Zakonska regulativa omogućava podnošenje izmenjenog periodičnog poreskog bilansa kako bi se osiguralo adekvatno obračunavanje poreza na dobit. Takav postupak je moguć nakon što je podnet konačni poreski bilans za prethodnu godinu. Ovo pruža fleksibilnost preduzećima koja se suočavaju sa promenama u obimu poslovanja.

Ključni Momenti i Procedura

  • Rokovi: Periodični poreski bilans i prijava podnose se u roku od 30 dana od isteka perioda za koji se sastavljaju (npr. za period januar – avgust, rok je do 30. septembra).
  • Podnošenje Prijave: Izmenjeni poreski bilans podnosi se isključivo elektronski preko portala Poreske uprave.
  • Utvrđivanje Izmene Akontacija: Poreski obveznik sam određuje novi iznos akontacije poreza na dobit, a izmene se odnose samo na budući period.

Periodični Finansijski Izveštaji: Šta je Potrebno?

Kod sastavljanja periodičnih finansijskih izveštaja neophodno je imati u vidu:

  • Osnovni Izveštaji: Samo bilans stanja i bilans uspeha su neophodni.
  • Ostale Proceduralne Razlike: Neke postupke, poput procene naplativosti potraživanja ili usklađivanja obaveza, nije potrebno sprovoditi.
  • Razgraničenja i Priznavanje Rashoda: Potrebno je pažljivo razgraničiti i analizirati sve relevantne aspekte poslovanja za period na koji se izveštaj odnosi.

Poreska Razmatranja i Izazovi

Poreski obveznici koji planiraju izmenu akontacija moraju temeljno analizirati sve aspekte svog poslovanja, budući da Poreska uprava, u skladu sa načelom fikticiteta, detaljno utvrđuje sve relevantne činjenice. Poseban izazov predstavljaju preduzeća sa sezonskim karakterom poslovanja, gde oscilacije prihoda ne moraju nužno odražavati promene uslova privređivanja.

Savetovanje i Podrška

Za dodatna pitanja i savetovanje, naš tim stručnjaka je na raspolaganju. Pružamo podršku u analizi i prilagođavanju akontacija poreza na dobit, osiguravajući da vaše poslovanje ostane u skladu sa trenutnim finansijskim i poreskim regulativama.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *