Nerezident direktor privrednog društva u Srbiji

5 juna, 20230
Nerezident-direktor-privrednog-društva-u-Srbiji.jpg

Nerezidenti, strani državljani, u Srbiji mogu kako u svom privrednom društvu u Republici, tako i u drugim privrednim društvima da zasnuju radni odnos. Zapošljavanje direktora kao nerezidentnih fizičkih lica isto je kao i za sve stranace, odnosno uređeno je  Zakonom o zapošljavanju stranaca.

                                   

Onovni uslov da bi nerezident mogao da zasnuje radni odnos je da mora da obezbedi dozvolu za rad. Prema Zakonu o radu sa direktorom firme mogu se sklopiti dve vrste ugovora na osnovu kojih će stranac direktor biti angažovan za svoj rad. Ova mogućnost važi za angažovanje zakonskog zastupnika bilo da je u pitanju direktor domaće lice (odnosno rezident) ili je direktor strano lice (nerezident)

– Ugovor o radu – angažovanje direktora zasnivanjem radnog odnosa u firmi,

– Ugovor o pravima i obavezama direktora – angažovanje direktora van radnog odnosa.

Svako pravno lice mora da ima direktora kao zakonskog zastupnika. Naknada direktoru može biti utvrđena na godišnjem nivou ili mesečno.

Obaveze direktora nerezidenta u radnom odnosu, kao i direktor nerezidenta angažovan po osnovu Ugovora o pravima i obavezama direktora, povlače plaćaje poreza i doprinosa, odnosno:

poreza na dohodak građana

– doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

Direktor koji je zasnovao radni odnosnos

                           Direktor nerezident može zasnovati radni odnos sa privrednim društvom u kome će biti angažovan na funkciji direktora. U ovm slučaju sa poslodavcem (najčešće je to u prasi privredno drušvo u kome se on javlja i kao osnivač) zaključuje Ugovor o radu i postaje zaposleno lice koje ima pravo na zaradu, na naknadu troškova, na godišnji odmor, bolovanje i ostala prava i obaveze kao ostali zaposleni. Poslodavac je u obavezi da mu takođe obračunava i plaća mesečne poreze i doprinose. Postoji, takođe, obaveza prijave Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

U ovom slučaju ne postoji mogućnost primene Sporazuma o socijalnom osiguranju i Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ne uzima se u obzir zaključen sporazum o socijalnom osiguranju sa konkretnom zemljom, dok se zarada koja se u Srbiji ostvaruje od domaćeg poslodavca (bez obzira na činjenicu da je osnivač nerezidento fizičko lice) oporezuje u Srbiji.

 

Direktor po osnovu ugovora van radnog odnosa

                           Direktor nerezident nije u obavezi da zasnuje radni odnos sa privrednim društvom koje će predstavljati kao zakonski zastupnik, odnosno direktor. Sa firmom može da zaključi Ugovor o pravima i obavezama direktora, koji se tumači kao ugovor van radnog odnosa.

Ovaj tip ugovora ne predstavlja Ugovor o radu. To znači da nakon potpisivanja direktor ne zasniva radni odnos sa pravnim licem i nema status zaposlenog lica. Takođe, ne postoji obaveza prijave Centralom registru socijalnog osiguranja. Direktor samo zastupa pravno lice i po osnovu ovog ugovora ima pravo da ostvari naknadu za rad.

Poslodavac je u obavezi da mu obračuna i plati poreze i doprinose. Direktor van radnog odnosa ima obavezu da plaća doprinose za socijalno osiguranje ako u Srbiji nije osiguran po drugom osnovu. Ukoliko jeste plaća se samo doprinos za  PIO. Ovako obračunati porezi i doprinosi padaju na teret privrednog društva kao rashod.

Ugovor o pravima i obavezama direktora je ugovor kojim se angažuje direktor za obavljanje menadžerskih poslova. Zbog toga se naziva i menadžerski ugovor ili ugovor o angažovanju direktora.

 

Creative finance je kompanija čiji je fokus na pomoći svim domaćim i stranim licima koji žele i koji već posluju na teritoriji Srbije, tako da smo tu za sva Vaša pitanja.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *