Poreske Obaveze Nerezidentnih Direktora u Srbiji

5 јуна, 20230
Nerezident-direktor-privrednog-društva-u-Srbiji.jpg

Nerezidenti, odnosno strani državljani, mogu biti angažovani kao direktori u privrednim društvima u Srbiji, bilo da se radi o njihovom privrednom društvu ili nekom drugom. Proces zapošljavanja stranog direktora regulisan je Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Osnovni preduslov za zasnivanje radnog odnosa za nerezidente je dobijanje dozvole za rad. Zakon o radu predviđa dva tipa ugovora kroz koje se strani državljanin može angažovati:

  • Ugovor o radu – angažovanje direktora kroz formalni radni odnos,
  • Ugovor o pravima i obavezama direktora – angažovanje direktora van radnog odnosa.

Svako pravno lice je obavezno imati direktora kao zakonskog zastupnika, a naknada za direktora može biti utvrđena na godišnjem ili mesečnom nivou.

Obaveze nerezidentnih direktora koji su zasnovali radni odnos, kao i onih angažovanih na osnovu ugovora van radnog odnosa, uključuju plaćanje poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Direktor koji je zasnovao radni odnos

Direktor nerezident ima mogućnost da zasnuje radni odnos u privrednom društvu gde će biti angažovan na funkciji direktora. Sa poslodavcem, često privrednim društvom gde je istovremeno i osnivač, sklapa se Ugovor o radu. Direktor tada stiče sva prava i obaveze zaposlenog, uključujući pravo na zaradu i odmor. Poslodavac je obavezan obračunavati i plaćati mesečne poreze i doprinose. Ovde ne dolazi do primene međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a zarada ostvarena u Srbiji oporezuje se u Srbiji.

 

Direktor angažovan na osnovu ugovora van radnog odnosa

Direktor nerezident može biti angažovan i bez zasnivanja radnog odnosa, preko Ugovora o pravima i obavezama direktora. Ovaj ugovor ne stvara status zaposlenog i ne podrazumeva obavezu prijave u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Direktor ima pravo na naknadu, a poslodavac je dužan obračunati i platiti poreze i doprinose. Ako direktor nije osiguran po drugom osnovu u Srbiji, obavezan je plaćati doprinose za PIO.

 

Creative Finance stoji na raspolaganju za podršku kako domaćim, tako i stranim licima koja posluju ili planiraju poslovanje u Srbiji, nudeći odgovore na sva pitanja vezana za angažovanje nerezidentnih direktora i srodne poreske obaveze.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *