Obaveze Fizičkog Lica kao Osnivača Privrednog Društva u Srbiji?

29 маја, 20230
Osnivač.jpg

U praksi se često postavlja pitanje koje su obaveze fizičkih lica kao osnivača privrednih društava nakon što su upisani u nadležni registar. Obaveze osnivača zavise od uloge koju imaju u firmi i od toga da li su angažovani ili osigurani na neki drugi način.

Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju, kao i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, postavljaju okvir za razumevanje ovih obaveza.

Fizičko lice kao osnivač može biti angažovano u radu društva ili može biti samo osnivač. Često se dešava da osnivači nisu u potpunosti upućeni u obaveze koje proizlaze iz njihovog statusa, posebno ako su upisani kao direktori.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđa da su obveznici doprinosa kako osiguranik, tako i poslodavac ili isplatilac prihoda. Fizičko lice koje je osigurano po zakonima o socijalnom osiguranju dužno je da obračunava i plaća doprinose za socijalno osiguranje, uključujući doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ukoliko nije osigurano po drugom osnovu, i doprinos za zdravstveno osiguranje.

Bez obzira da li osnivač zasnuje radni odnos ili ne, smatra se osiguranikom i prema tome, dužan je da plaća doprinose. Osnivač privrednog društva, koji nije angažovan kroz radni odnos, ali predstavlja i zastupa društvo, podleže istim obavezama.

Osnovica za obračun doprinosa za osnivače, ili članove društva je najmanje najniža mesečna osnovica, koja za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine iznosi 35.025 dinara, sa stopom doprinosa od 24%. Privredno društvo čiji je član osnivač obračunava i plaća ove doprinose, koji se tretiraju kao rashodi društva.

Poreska prijava za osnivača podnosi se na obrascu PP OD-O, sa rokom plaćanja svakog 15. u mesecu za prethodni mesec.

Za bilo kakva pitanja u vezi sa obavezama osnivača ili drugim temama, TIM CREATIVE FINANCE je tu da pruži neophodne informacije i podršku.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *