Porez na poklon: Kad nastaje obaveza plaćanja poreza na poklon

16 маја, 20230
Porez-na-poklon-deo3.jpg

U prethodnim delovima smo istakli da je porez na nasleđe i poklon regulisan odredbama Zakona o porezu na imovinu. Pored toga što smo razmotrili predmet oporezivanja, poresku osnovicu i obveznike, važno je razumeti i kako nastaje poreska obaveza, kao i rokove podnošenja prijave i plaćanja poreza.

Nastanak Poreske Obaveze Poreza na Poklon

Poreska obaveza po osnovu poklona nastaje:

  • Danom zaključenja ugovora o poklonu,
  • Danom overe izjave ili zaključenja drugog akta po osnovu koga se imovina prenosi bez naknade,
  • Danom prijema poklona, ako nije zaključen ugovor u pisanoj formi,
  • Kod nepokretnosti po osnovu plodouživanja, danom prestanka tog prava ili otuđenja nepokretnosti,
  • Danom pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju,
  • Danom saznanja nadležnog poreskog organa za nasleđe i poklon u slučajevima neblagovremene prijave.

Stope Poreza na Nasleđe i Poklon

Zakonodavac je predvideo proporcionalne stope koje se kreću od 1,5% do 2,5%. Različite stope se primenjuju u zavisnosti od toga u kojem naslednom redu se obveznik nalazi u odnosu na poklonodavca.

Obveznik Poreza na Poklon

Obveznik poreza na poklon je poklonoprimac, bez obzira da li je reč o pokretnoj ili nepokretnoj stvari. Ako je poklonoprimac rezident Srbije i primi poklon koji se nalazi u inostranstvu, na koji je već plaćen porez, postoji pravo na umanjenje poreza plaćenog u Srbiji. Ukoliko je poklonoprimac nerezident, a predmet poklona se nalazi u Srbiji, on postaje obveznik poreza na poklon.

Poreska Prijava za Porez na Nasleđe i Poklon

Obveznik je dužan da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od nastanka poreske obaveze. Poreska prijava se podnosi na obrascu PPI-3, koji se od 1. januara 2018. podnosi elektronski, izuzev u situacijama kada obveznik nije u vezi sa obavljanjem delatnosti i može podneti prijavu i pismeno.

Plaćanje Poreza na Nasleđe i Poklon

Porez se plaća u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja. Važno je napomenuti da je za elektronsko podnošenje prijave neophodan kvalifikovani elektronski sertifikat ili ovlašćenje preko PEP obrasca.

Jedinstveni Registar Korisnika Novčanih Doznaka

Narodna banka Srbije vodi registar lica koja primaju ili šalju novac iz inostranstva. Iako registar ne sadrži informacije o iznosima, Poreska uprava ima pravo uvida u tekuće račune fizičkih lica radi provere stanja i prometa.

Za sve dodatne informacije i pomoć, tim Creative Finance je dostupan kako bi pružio podršku i savetovanje u vezi sa porezom na nasleđe i poklon.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *