Porez na Nasleđe i Poklon: Detalji Obrasci (Deo 2)

9 маја, 20230
Porez-na-poklon-predmet-oporezivanja.jpg

U prethodnom članku smo naglasili da je porez na nasleđe i poklon uređen Zakonom o porezu na imovinu kroz odredbe članova od 14. do 22. Tu se definišu predmet oporezivanja, izuzimanja, osnovica, stope, obveznici, nastanak obaveze, oslobođenja i krediti. Razlikovanje predmeta oporezivanja između poreza na nasleđe i poklon i poreza na imovinu je suštinsko. Porezom na poklon obuhvaćen je prenos prava svojine na nepokretnostima i druga prava koja se oporezuju porezom na imovinu, sve po osnovu ugovora o poklonu.

Primjenjuje se porez na nasleđe i poklon za nasleđeni ili poklon primljeni gotov novac, štedni ulog, depozit u banci, novčano potraživanje, pravo intelektualne svojine, pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu i druge pokretne stvari.

 

Poreska Izuzimanja

Porez na nasleđe i poklon ne plaća se na prenos prava na nepokretnostima koji podleže PDV-u, prihode koji su već predmet oporezivanja porezom na dohodak građana ili porezom na dobit pravnih lica, udele i hartije od vrednosti, novac do 100 hiljada dinara godišnje od istog lica, kao i na vozila koja se ne smatraju upotrebljavanima po Zakonu o porezu na imovinu.

 

Obveznik Poreza na Poklon

Obveznik poreza na poklon zavisi od prirode poklona. Ukoliko je predmet poklona nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, obveznik je poklonoprimac bez obzira na rezidentnost. Za poklone koji se nalaze van Srbije, ne postoji obaveza oporezivanja u Srbiji. Kod pokretnih stvari, rezidenti su obveznici poreza bez obzira gde se poklon nalazi. Postoji pravo na umanjenje poreza ako je porez već plaćen u drugoj državi.

Za nerezidente, obaveza oporezivanja poklona nastaje ukoliko se predmet poklona nalazi u Srbiji. Zakon precizira da je u svim slučajevima poklonoprimac obveznik poreza, a ne poklonodavac.

 

Poreska Osnovica

Poreska osnovica za porez na poklon je tržišna vrednost primljene imovine, koju utvrđuje nadležna Poreska uprava. Konverzija vrednosti iz strane valute u dinare vrši se po srednjem kursu NBS na dan nastanka poreske obaveze.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja o porezu na nasleđe i poklon, Creative Finance je na raspolaganju da pruži podršku i stručno savetovanje.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *