Porez na Poklon: Šta Fizička Lica Trebaju Znati

27 априла, 20230
porez-na-poklon.jpg

Poklon u širem smislu predstavlja dobrovoljno darivanje nečega, bilo da je to stvar, pravo ili novac, bez očekivanja ikakve protivusluge. Iako se darivanje često shvata kao lični izraz dobre volje, ne treba zaboraviti da pravni akt poklanjanja može podleći obavezama oporezivanja.

Da li se Plaća Porez na Poklon?

Pokloni, iako su izraz naše velikodušnosti, ne izmiču pažnji poreskih sistema. U Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, pokloni su predmet oporezivanja, što je potvrdio i sam Bendžamin Franklin svojom čuvenom izjavom o neizbežnosti smrti i poreza.

Ugovor o Poklonu

Ugovor o poklonu je pravni dokument koji se sklapa između poklonodavca (onog ko daruje) i poklonoprimca (onog ko prima poklon). Ovim ugovorom, poklonodavac se obavezuje da će preneti pravo svojine na predmet ugovora na poklonoprimca.

Šta Može Biti Predmet Ugovora o Poklonu?

  • Pokretne i nepokretne stvari
  • Potrošne stvari i one koje to nisu
  • Stvari čije će se pribavljanje dogoditi u budućnosti
  • Tražbena prava
  • Ostale stvari poput opraštanja duga ili isplate duga

Međutim, postoje stvari koje se ne mogu pokloniti, poput autorskih prava ili prava na nasleđivanje.

Forma i Validnost Ugovora o Poklonu

Zakon o obligacionim odnosima propisuje da ugovor o poklonu mora imati određenu formu, obično overavanje kod javnog beležnika, kako bi bio punovažan. Nepridržavanje ove forme može dovesti do ništavosti ugovora.

Poreski Oblici Ugovora o Poklonu

Ugovor o poklonu, koji za rezultat ima povećanje imovine poklonoprimca, može biti predmet različitih oblika oporezivanja u Srbiji, uključujući PDV, porez na poklon, porez na dohodak građana i porez na dobit pravnih lica.

Porez na nasleđe i poklon regulisan je kroz Zakon o porezu na imovinu, koji obuhvata pravila o predmetu oporezivanja, izuzimanjima, osnovici, stopama, obveznicima, nastanku obaveze, oslobođenjima i poreskom kreditu.

Za detaljnija razmatranja i pitanja vezana za porez na poklon ili bilo koju drugu temu, TIM Creative Finance je dostupan da pruži potrebne informacije i podršku.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *