Sistem Godišnjeg Poreza na Dohodak Građana za 2022. godinu

18 априла, 20230
godisni-porez-na-dohodak-gradjana-2022.jpg

Sistem oporezivanja dohotka u Srbiji evoluirao je od reformi koje su započete 2001. godine, pa sve do danas, prošavši kroz brojne izmene i dopune, uključujući i najnovije tokom 2021. i 2022. godine. Zakon o porezu na dohodak građana primenjuje mešoviti sistem oporezivanja koji kombinuje cedularno i globalno oporezivanje.

Cedularno i Globalno Oprezivanje:

 • Cedularno oporezivanje: Dohoci iz svih izvora oporezuju se u trenutku isplate, bilo po odbitku, po rešenju poreskog organa ili metodom samooporezivanja, po proporcionalnoj poreskoj stopi.
 • Globalno oporezivanje: Rezidenti Srbije sa ukupnim godišnjim dohotkom iznad određenog limita plaćaju dodatni godišnji porez na dohodak.

Limit za Godišnji Porez na Dohodak za 2022. godinu:

Za 2022. godinu, limit iznad kojeg se plaća godišnji porez na dohodak građana je 3.719.376 dinara. Građani čiji ukupan prihod tokom godine ne prelazi ovu sumu, ne podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza.

Ko je Obveznik Plaćanja Godišnjeg Poreza?

Obveznici godišnjeg poreza su rezidenti Srbije na dohodak ostvaren kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kao i nerezidenti koji ostvaruju dohodak unutar Srbije.

Prihodi Koji Se Uzimaju u Obzir za Oprezivanje:

 • Zarade
 • Prihod od samostalne delatnosti
 • Prihodi od autorskih prava
 • Prihodi od nepokretnosti
 • Prihodi od zakupa pokretnih stvari
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 • Ostali oporezivi prihodi

Dividende ne ulaze u osnovicu za oporezivanje godišnjeg dohotka.

Obračun Osnovice za Oprezivanje:

Prihodi se uzimaju u neto iznosima, nakon odbitka poreza i doprinosa. Od ukupnog prihoda oduzima se limit od 3.719.376 dinara, a preostali iznos predstavlja osnovicu za oporezivanje po progresivnoj stopi:

 • 10% do 7.438.752 dinara
 • 15% na iznos preko 7.438.752 dinara

Lični Odbici:

 • Za poreskog obveznika: 495.917 dinara
 • Za izdržavanog člana porodice: 185.969 dinara po članu

Ukupan zbir ličnih odbitaka ne sme preći 50% dohotka za oporezivanje.

Umanjenje za Mlađe od 40 Godina:

Osobe mlađe od 40 godina na kraju 2022. imaju pravo na umanjenje osnovice za porez za tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji. Ovo umanjenje važi samo za zaradu, prihode od samostalne delatnosti, i prihode od autorskih prava.

Rokovi za Predaju i Plaćanje Poreza:

Poreska prijava PPDG-2R se od ove godine više ne podnosi. Umesto toga, Poreska uprava priprema poresku prijavu na osnovu podataka iz svojih evidencija i postavlja je na portal ePorezi. Poreski obveznik treba da pregleda, izmeni po potrebi, plati porez, i preda prijavu do 15. maja 2023.

Za sve nedoumice i pitanja, kao i za pomoć u predaji, Tim Creative Finance je na raspolaganju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *