Test samostalnosti preduzetnika

29 новембра, 20220
test-samostalnosti-preduzetnika.jpg

Pregled izmena Zakona o radu i njihov uticaj na poresku optimizaciju

Izmene Zakona o radu, uvedene tokom 2014. godine, značajno su preoblikovale poslovno okruženje i odnose između poslodavaca i zaposlenih u Srbiji. Posebno je zapaženo da umesto klasičnog zapošljavanja, poslodavci sve više koriste usluge preduzetnika, koji su registrovani i angažovani kroz ugovore o pružanju usluga. Ova praksa je bila posebno popularna u IT sektoru, jer je omogućavala značajne poreske uštede kroz niže stope poreza i doprinosa, naročito pri paušalnom oporezivanju.

 

Zakonske promene i test samostalnosti preduzetnika:

Krajem 2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o porezu na dohodak građana, uvođenjem testa samostalnosti preduzetnika. Cilj ovih izmena bio je razgraničenje „nesamostalnih“ preduzetnika, koji faktički deluju kao zaposleni, od „samostalnih“ preduzetnika, sa fokusom na različito oporezivanje prihoda u zavisnosti od stepena samostalnosti.

 

Primena testa samostalnosti:

Test samostalnosti, koji se primenjuje od marta 2020. godine, obuhvata preduzetnike koji vode poslovne knjige i one koji su oporezovani paušalno. Ovim testom se analizira odnos između preduzetnika i nalogodavca, bez obzira na to da li su nalogodavci domaća ili strana pravna lica.

 

Kriterijumi testa samostalnosti:

Ovaj test obuhvata 9 kriterijuma koji procenjuju da li je preduzetnik u poslovnom smislu zavisan od nalogodavca. Ovi kriterijumi uključuju, između ostalog, pitanja kao što su kontrola nad radnim vremenom i mestom obavljanja posla, snositi rizik za posao, kao i potencijalne zabrane pružanja usluga drugim nalogodavcima. Ako preduzetnik zadovolji najmanje pet kriterijuma, smatra se „nesamostalnim“ i podleže višim stopama oporezivanja.

 

Poslovne implikacije i poreske obaveze:

U slučaju utvrđene nesamostalnosti, nalogodavac je odgovoran za plaćanje poreza i doprinosa na prihod preduzetnika. To podrazumeva porez na prihod po stopi od 20% i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) po stopi od 25%. Kamate se obračunavaju u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Alternativna rešenja:

Za preduzetnike koji sarađuju sa inostranim klijentima, i dalje postoji obaveza sprovođenja testa samostalnosti. U slučaju nesamostalnosti, preduzetnik je obavezan da sam utvrdi i plati odgovarajući porez i doprinose.

 

Zaključak:

Izmene Zakona o radu i uvođenje testa samostalnosti za preduzetnike promenile su pravila igre u pogledu poreske optimizacije. Sada je više nego ikada važno dobro razumeti zakonski okvir i posledice koje on nosi za poslovanje. Za savetovanje i podršku u navigaciji kroz ove promene, Creative Finance stoji na raspolaganju kako bismo pronašli optimalna rešenja za vaše poslovanje.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *