Razlike Između Predstavništva i Ogranka Stranog Pravnog Lica u Srbiji

30 марта, 20230
predstavnistvo-i-ogranak.jpg

U poslovnoj praksi Srbije često se pojavljuje konfuzija oko različitosti između predstavništva i ogranka stranog pravnog lica. Predstavništvo stranog pravnog lica u Srbiji, prema članu 574 Zakona o privrednim društvima, nema svojstvo pravnog lica i može obavljati samo prethodne i pripremne radnje koje vode ka zaključenju pravnog posla matičnog pravnog lica.

Predstavništvo nije obavezno da pravda isplate sredstava sa svog računa kod poslovne banke u skladu sa zakonom o računovodstvu.

Za razliku od predstavništva, ogranak stranog pravnog lica može obavljati delatnost na teritoriji Republike Srbije i registruje se u skladu sa srpskim zakonodavstvom. Ogranak, kao rezident, podleže obavezama pravdanja isplata sredstava sa svog računa kod poslovne banke.

Oprezivanje Nerezidenata u Srbiji:

Nerezidentni obveznik oporezuje se na dobit ostvarenu preko stalne poslovne jedinice u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Ako međunarodni ugovor ne propisuje drugačije, nerezident sa stalnom poslovnom jedinicom koja ne vodi poslovne knjige dužan je da vodi evidenciju prihoda i rashoda te jedinice i da podnosi poreski bilans i prijavu.

Porez na Dobit za Nerezidente:

Nerezidenti ostvarujući dobit na teritoriji Srbije oporezuju se samo ako nemaju status stalne poslovne jedinice po međunarodnim ugovorima. Na primer, ako rezident Ruske Federacije ima poslovnu jedinicu u Srbiji kraće od godinu dana, dobit se oporezuje samo u Rusiji, ali postoji obaveza podnošenja poreske prijave i bilansa nadležnom poreskom organu u Srbiji do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Zakonski Okvir:

Registracija i poslovanje ogranka stranog pravnog lica regulisani su Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakonom o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost.

Poreske Obaveze:

Poreske obaveze predstavništava i ogranka razlikuju se, s obzirom na to da predstavništva ne vode knjige u skladu sa propisima, pa su dužna da vode određenu evidenciju prihoda i rashoda.

Za sve strane subjekte koji planiraju ili već posluju u Srbiji putem predstavništva ili ogranka, bitno je razumeti razlike u poreskim obavezama i procedurama. Tim Creative Finance može pružiti detaljne informacije i podršku u ovom procesu.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *