Analiza transfernih Cena Kod Povezanih Lica

13 јануара, 20220
povezana-lica.jpg

Povezana lica u poslovanju i transferne cene predstavljaju važan segment u poslovnoj praksi, posebno kada se radi o transakcijama između povezanih pravnih lica. Pitanje koje se nameće jeste: po kojim cenama se obavljaju transakcije kao što su prodaja proizvoda i usluga te međusobno pozajmljivanje sredstava? Radi prevencije poreznih zloupotreba i manipulacija, zakonodavstvo Republike Srbije obavezuje privredne subjekte da u situacijama poslovanja s povezanim licima sprovedu analizu transfernih cena.

Definicija Povezanih Lica i Transfernih Cena

Povezana lica, prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, su ona koja imaju mogućnost kontrole ili značajan uticaj na poslovne odluke. Ovo može biti usled vlasništva preko 25% kapitala ili upravljanja, rodbinskih veza, ili povezanosti s firmama iz „poreskih rajeva“.

Kategorije Povezanosti

  1. Povezanost kroz kapital: Ako je lice vlasnik preko 25% kapitala u više pravnih lica, transakcije između tih entiteta podliježu analizi transfernih cena.
  2. Povezanost kroz upravljačke funkcije: Direktori više kompanija koji samostalno donose odluke ili imaju značajne udjele su obavezni na izradu izvještaja o transfernim cenama ako kompanije posluju međusobno.
  3. Povezanost kroz rodbinske veze: Odnosi između članova porodice, uključujući širok krug rodbinskih veza, mogu zahtijevati analizu transfernih cena ukoliko postoje poslovne transakcije.
  4. Povezanost s kompanijama iz „poreskih rajeva“: Svaka transakcija s kompanijama iz ovih jurisdikcija zahtijeva analizu transfernih cena.

Obaveze u vezi s Transfernim Cenama

Zakon propisuje da su privredni subjekti dužni sastaviti studiju o transfernim cenama kada posluju s povezanim licima. Cilj je osiguranje da se transakcije obavljaju po tržišnim uslovima, odnosno da cijene odražavaju one koje bi se primenjivale između nezavisnih lica.

Kazne za Nenadležno Postupanje

Ukoliko se utvrdi da transakcije nisu sprovedene po tržišnim uslovima, privredni subjekti mogu biti izloženi značajnim poreznim posledicama i kaznama.

Zaključak

Analiza transfernih cijena je ključni element u poreskoj strategiji privrednih subjekata i neophodna je za usklađivanje s poreskim regulativama i izbjegavanje mogućih prekršajnih sankcija. Obaveza izrade studije o transfernim cenama nije samo pravna već i ekonomska potreba kako bi se očuvala pravednost i transparentnost u međusobnom poslovanju povezanih lica.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *