Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima

18 јануара, 20220
Potvrda-o-placenim-porezima-i-doprinosima.jpg

Obaveza Izdavanja Potvrde o Plaćenim Porezima i Doprinosima – Obrazac PPP-PO

Poreska obaveza isplatioca prihoda u Srbiji uključuje izdavanje potvrde o plaćenim porezima i doprinosima, poznato kao Obrazac PPP-PO, za svako fizičko lice kome su isplaćeni prihodi. Ova potvrda je izuzetno važna dokumentacija koja se koristi pri podnošenju poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana.

Šta Podrazumeva Porez po Odbitku?

Porez po odbitku uključuje plaćeni porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. To se tiče svih prihoda isplaćenih fizičkom licu, uključujući zaostale zarade iz prethodnih godina, ako su isplate izvršene u kalendarskoj godini za koju se potvrda izdaje.

Rokovi i Obaveze Isplatioca Prihoda

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je obaveza isplatioca prihoda da izda potvrdu najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Ovo se reguliše članom 41. navedenog Zakona.

Sadržaj Potvrde PPP-PO

Potvrda mora da sadrži podatke o:

  • Bruto oporezivom prihodu.
  • Normiranim troškovima.
  • Poreskoj osnovici.
  • Iznosu plaćenog poreza.
  • Iznosu plaćenih doprinosa na teret primaoca i na teret isplatioca prihoda.

Ovi podaci su ključni za ispravno podnošenje poreske prijave i za eventualni povraćaj preplaćenih doprinosa.

Značaj Potvrde za Fizička Lica

Potvrda PPP-PO omogućava fizičkim licima da imaju precizne informacije o ostvarenim prihodima i plaćenim porezima i doprinosima, što je posebno važno za one koji su dužni da plate godišnji porez na dohodak ili imaju pravo na povraćaj preplaćenih doprinosa.

Prekršajna Odgovornost za Nenadležno Izdavanje Potvrde

Pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu su prekršajno odgovorna ako ne izdaju potvrdu do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, sa novčanim kaznama koje mogu iznositi od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, odnosno od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice. Za preduzetnike, kazna se kreće od 50.000 do 500.000 dinara.

Pravilnik o Poreskoj Prijavi po Odbitku

Potvrda se izdaje u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi po odbitku, što znači da se moraju poštovati format i propisani podaci koji su navedeni u obrazcu.

Zaključno, potvrda o plaćenim porezima i doprinosima predstavlja ključan dokument koji olakšava kako isplatiocu prihoda, tako i primaocu prihoda, transparentnost i pravilnost obračuna poreza i doprinosa, kao i ispunjenje zakonskih obaveza.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *