Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima

18 januara, 20220
Potvrda-o-placenim-porezima-i-doprinosima.jpg

POTVRDA O PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA – OBRAZAC PPP-PO

U trenutnim poresko pravnim uslovima u kojima se obavlja poslovanje u Srbiji, u kojima još uvek nemamo oblik sintetičkog poreza, već modifikovani cedularni poreski sistem nametnulo je obavezu svih isplatioca prihoda da svakom fizičkom licu kome su obračunali i isplatili prihode po odbitku dostave potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

 

Pod porezom po odbitku podrazumeva se plaćen porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

Potvrda PPP-PO je obrazac u koji se unose podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu i doprinosima (ako postoji obaveza plaćanja doprinosa kod te vrste prihoda) po odbitku u periodu kalendarske godine, znači u periodu od 01.01. do 31.01.2021. godine i to bez obzira na koji period se ta isplata odnosi. Što bi značilo da ako ste kao fizičko lice na ime zaostalih zarada iz 2020. godine u kalendarskoj 2021. godini primili zaradu, poslodavac je dužan da vam dostavi potvrdu o isplati u 2021. tih zaostalih zarada.

 

Za potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima relevantan je trenutak isplate, a ne period na koji se prihod koji je isplaćen odnosi.

 

Ovo je zakonska obaveza svakog isplatioca prihoda kao poreskog platioca, regulisana članom 41.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to po isteku kalendarske godine, a najkasnije do 31. januara.

 

Obrazac potvrde PPP PO je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi po odbitku.

 

Takođe, odredbama člana 106. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da isplatilac prihoda na koje se plaća porez po odbitku, dužan da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun koji mora da sadrži sledeće podatke o:

 

– bruto oporezivom prihodu iz radnog odnosa i van radnog odnosa

 

– normiranim troškovima i drugim umanjenjima oporezivog prihoda

 

– poreskoj osnovici

 

– iznosu plaćenog poreza

 

– iznosu plaćenih doprinosa na teret primaoca i na teret isplatioca prihoda

 

Zašto je ova potreba bitna svakom fizičkom licu koje ostvaruje prihode u Srbiji?

 

                        Zato što ova potvrda fizičkom licu, kao primaocu prihoda, služi kao prilog uz poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

 

Potvrda, obrazac PPP-PO, omogućava svakom fizičkom licu kao primaocu prihoda da ima tačne podatke o ostvarenom prihodu i plaćenim porezima i doprinosima u određenoj godini. Ovo je veoma značajno za ona fizička lica koja ostvaruju veće prihoda i koja su mogući obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana ili pak imaju pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer su uplatili doprinose na osnovicu koja je viša od zakonom najviše propisane osnovice, što proveravaju sabiranjem svih potvrda koje na svoje ime dobijaju od različitih isplatioca prihoda.

 

Prekršajna odgovornost isplatioca prihoda koji je licima primaocima prihoda za koje je platio porez po odbitku, a nije izdao potvrdu najkasnije do 31.januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, propisana je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Novčana kazna za pravna lica propisana je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara. Za isti prekršaj preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *