Paušalno Preduzetništvo – Kako postati paušalac?

29 јула, 20220
pausalci.jpg

Preduzetništvo po Paušalu: Vodič za Novopridošle i Poreske Nijanse

Uvod u Paušalno Preduzetništvo

Izabrati preduzetnički put nije mala odluka. Ona donosi brojna pitanja, od registracije i svakodnevnog vođenja posla, do razmatranja prekida rada i različitih poreskih obveza. U ovom tekstu, posvetićemo se razjašnjenju jednog od najčešćih upita koji dobijamo: kako postati preduzetnik paušalac? Ako imate dodatna pitanja ili nedoumice, naš tim iz Creative Finance je tu da vam pruži odgovore i podršku.

Paušalac u Poreskom Smislu

Da biste postali paušalac, neophodno je da podnesete zahtev nadležnoj Poreskoj upravi, što je regulisano Zakonom o porezu na dohodak građana. Za one koji tek započinju svoj preduzetnički put, važno je da već prilikom registracije u Agenciji za privredne registre (APR) naznače želju za paušalnim oporezivanjem. Poreska uprava nakon toga preduzima potrebne provere i odlučuje o vašem zahtevu, a postoji niz kriterijuma koji utiču na to da li će vam biti odobreno pravo na paušalno oporezivanje.

Iznos Paušalnog Poreza

Mesečni paušalni porez i doprinosi se određuju na osnovu procenjene osnovice, koja varira u zavisnosti od brojnih faktora, kao što su vrsta delatnosti i geografski položaj sedišta preduzetnika. Detaljan kalkulator za izračunavanje mesečnog paušalnog poreza i doprinosa možete pronaći na zvaničnom sajtu Poreske uprave Republike Srbije.

Poslovne Knjige Paušalaca

Jedina poslovna knjiga koju paušalci vode je Knjiga o ostvarenom prometu (KPO). U njoj se evidentiraju svi prihodi od prodaje proizvoda i usluga, nezavisno od toga da li su računi naplaćeni ili ne. Za paušalce nije obavezno vođenje evidencije o troškovima.

Rokovi Plaćanja Poreskih Obaveza

Obaveze plaćanja poreza i doprinosa su mesečne i dospevaju svakog 15. u mesecu za prethodni mesec, zasnovane na iznosu utvrđenom rešenjem Poreske uprave.

Gubitak Statusa Paušalca

Status paušalca se gubi ukoliko godišnji promet preduzetnika premaši 6 miliona dinara. Takođe, status se gubi ulaskom u sistem PDV-a. Paušalci koji žele da promene način oporezivanja to mogu učiniti samoinicijativno, uz obavezu da o tome obaveste Poresku upravu.

Iako se čini da je preduzetnički doo apsolutno vaš, neophodno je uzeti u obzir da je on deo šireg pravnog i poreskog sistema, te da postoji jasna distinkcija između lične i kapitala firme. Ako se suočite sa poteškoćama ili nedoumicama vezanim za ove aspekte, naš tim iz Creative Finance je spreman da vam pruži stručno vođenje i savet

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *