Novi neoporezivi iznosi za 2024

12 марта, 20240
neoporezivi-iznosi-2024.jpg

Zakon o porezu na dohodak gradjana svake godine prilagodjava neoporezive iznose na bazi

indeksa potrosackih cena u prethodnoj godini.

 

U ovom blogu mozete videti sistematizovanensve promene iznosa koje je propisala

Republika Srbija i koje stupaju na snagu 1. Februara 2024 godine.

 

Ukoliko radite obračune novih plata za 2024. – tu godinu, na ovom postu možete videti  primene koje je propisala Republika Srbija,
a koje stupaju na snagu za isplate od 1. Februara 2024. godine.

 

U « Slubenom glasniku RS », broj 6/2024 objavljeni su novi, uskladjeni dinarski iznosi iz

Zakona o porezu na dohodak gradjana, koji se primenjuju od 1. Februara 2024 godine

zakljucno sa 31. Januarom 2025 godine.

 

 

Usklađeni neoporezivi iznosi u dinarima iz Zakona o porezu na dohodak građana za isplate

od 1. februara 2024. do 31. januara 2025. godine su :

 

1.Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac
isplaćuje članu njegove porodice (clan 9. Stav 1. tacka 9.) – 94.472 dinara.

2.Studentske stipendije i krediti (član 9. stav 1. tačka 12) – 41.381 dinar.

3.Naknada za ishranu – ishrana koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski
klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 13.497 dinara.

4.Naknada za rad članova izbornih komisija (osim članova RIK-a), biračkih odbora i
odbora za glasanje, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka
29) – 7.247 dinara.

5.Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca, a koja ne
predstavlja protivvrednost za neki od njihovih poslova (član 9. stav 1. tačka 30) -17.933 dinara.

6.Naknada troškova života fizičkih lica koja učestvuju u programima Evropske unije idrugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31.) – 137.941 dinara

7.Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 25.000 dinara

8.Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada (član 18. stav 1 tačka 1) – 5.398 dinara.

9.Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 3.241 dinar.

10.Naknada za prevoz na službenom putu (član 18. stav 1. tačka 5) – 9.449 dinara.

11.Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti
zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7.) – 53.986 dinara.

12.Poklon deci zaposlenih, uzrasta do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 1 stav 1. tačka 8) – 13.497 dinara.

13.Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 26.991 dinara.

14.Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (članak 18. stavak 1. tačka 9a) – 94.472 dinara.

15.Solidarna pomoć pri rođenju djeteta (članak 18. stavak 1. točka 12.) – do visine
prosečne plate isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku
republičkog tela nadležnog za poslove statistike.

16.Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni
penzioni fond (član 21a stav 2) – 8.101 dinar

17.Pojedinačni dobici od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 137.941 dinara.

18.Nagrade i druga slična primanja fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod
isplatioca, a proizilaze iz rada ili drugih oblika doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11.) –
17.933 dinara.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *