Naknada troškova za službeno putovanje

24 новембра, 20210
sluzbeno-putovanje-1.jpg

Uvod u Službena Putovanja

Kada poslodavac uputi zaposlenog na službeno putovanje, postoji jasno definisan skup pravila i propisa koji regulišu kako i u kojoj meri zaposleni ima pravo na naknadu troškova. Ovo je ključno za razumevanje kako se pravično i zakonito postupa sa troškovima putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

A. Službeno Putovanje u Zemlji: Pravila i Prava

Definisanje Službenog Putovanja: Poslodavci su obavezni da jasno definišu šta se smatra službenim putovanjem. Ovo obuhvata putovanje izvan mesta redovnog zaposlenja u svrhu obavljanja poslovnih zadataka.

Trajanje Putovanja:

 • Službeni put može trajati do 15 dana neprekidno.
 • Može biti i kraći, do 10 dana po putnom nalogu.
 • U specifičnim okolnostima, uz saglasnost poslodavca, može se produžiti i preko 30 dana.

Naknada Dnevnica:

 • Cela dnevnica se dodeljuje za boravak od 12 sati ili više.
 • Polovina dnevnice je predviđena za boravak između 8 i 12 sati.
 • Ako putovanje traje manje od 8 sati, dnevnica se ne isplaćuje.

Važnost Putnog Naloga: Putni nalog je esencijalan dokument koji potvrđuje svrhu i trajanje putovanja i osnova je za obračun troškova.

Naknada za Prenoćište i PDV Aspekti:

 • Troškovi smeštaja pokrivaju se prema priloženim računima.
 • Pravo na odbitak prethodnog PDV-a po važećim propisima.

Naknada Troškova Prevoza:

 • Visina troškova prevoza varira i zavisi od internih propisa poslodavca.
 • Za korišćenje sopstvenog vozila, neoporezivi iznos je do 7.071,00 dinara mesečno.

B. Službeno Putovanje u Inostranstvu: Pravila i Prava

Osnovna Prava na Naknadu Troškova:

 • Naknade uključuju smeštaj, ishranu, prevoz i ostale neophodne troškove.
 • Dnevnice su neoporezive do iznosa od 50 eura dnevno.

Određivanje Dužine Putovanja:

 • Dužina trajanja putovanja u inostranstvo nije striktno zakonski definisana.
 • Poslodavci svojim aktima određuju maksimalno trajanje putovanja.

Detalji Troškova na Putovanju:

 • Naknade uključuju troškove smeštaja, ishrane, prevoza i slično.
 • Troškovi prevoza priznaju se na osnovu validnih računa.

Naknada Troškova za Preduzetnike:

 • Preduzetnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu sa zakonom, s priznavanjem neoporezivih iznosa kao rashoda.

Zaključak

Detaljno razumevanje pravila i regulativa vezanih za službena putovanja ključno je kako za poslodavce, tako i za zaposlene. Jasno definisane smernice, prava i obaveze pomažu u održavanju transparentnosti i zakonitosti u postupanju s troškovima putovanja. Ovo ne samo da olakšava proces obračuna troškova, već i osigurava pravednost i poštovanje prava zaposlenih.

 

 

Naše usluge:
Računovodstvo i Knjigovodstvo | Usluge Poreskog Savetovanja | Pravne, Bankraske i Imigracione usluge | Poreska Revizija | Konsultacije

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *