Reeksport – spoljnotrgovinski, carinski, devizni, poreski aspekti

16 новембра, 20210
Reeksport.jpg

Spoljnotrgovinski Aspekti Reeksporta

Reeksport predstavlja kompleksan proces u spoljnotrgovinskom poslovanju. Prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju, postoje dve glavne vrste reeksporta:

 1. Reeksport Bez Ulaska Robe u Srbiju: Ova forma reeksporta obuhvata situacije kada domaće lice kupi robu u drugoj državi i direktno je isporučuje trećoj državi, bez ulaska robe na teritoriju Srbije. Dve glavne situacije su:
  • Roba ne prelazi preko carinskog područja Srbije.
  • Roba prelazi preko carinskog područja Srbije, ali se ne unosi u zemlju (sprovodi se postupak tranzita).
 2. Reeksport Sa Unosom Robe u Srbiju: Ovdje se roba unosi u Srbiju i nakon odgovarajućeg carinskog postupka otprema iz zemlje. Uobičajeni carinski postupci su:
  • Stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja.
  • Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja.

Carinski Aspekti Reeksporta

U carinskom smislu, reeksport zahteva poštovanje određenih procedura:

 • Za robu koja samo prelazi preko carinskog područja Srbije sprovodi se postupak tranzita.
 • U slučaju stavljanja robe u carinsko skladište ili aktivnog oplemenjivanja, potrebno je odobrenje nadležnog carinskog organa.

Devizni Aspekti Reeksporta

Reeksport uključuje i devizne transakcije:

 • Plaćanje robe inostranom isporučiocu i isporuka stranom kupcu.
 • Obaveza izveštavanja Narodne banke Srbije o ovim transakcijama.

Poreski Aspekti Reeksporta

Poreski tretman reeksporta zavisi od vrste transakcije:

 • U slučaju isporuke robe bez ulaska u Srbiju, PDV se ne obračunava, ali se podaci o prometu moraju iskazati u obrascu POPDV.
 • Za robu koja prelazi preko carinskog područja Srbije, ali ne ulazi u zemlju, PDV se takođe ne obračunava.

Praktični Saveti za Reeksport

 • Planiranje i Upravljanje: Potrebno je detaljno planiranje i upravljanje reeksportnim poslovima, uzimajući u obzir sve pravne, carinske, devizne i poreske aspekte.
 • Dokumentacija: Obezbeđenje svih potrebnih dokumenata i odobrenja od nadležnih organa.
 • Poreska Optimizacija: Iskoristite priliku za poresku optimizaciju, uzimajući u obzir neoporezive aspekte reeksporta.

Zaključak

Reeksport predstavlja dinamičan segment spoljnotrgovinskog poslovanja koji zahteva pažljivo razmatranje i razumevanje svih njegovih aspekata. Ukoliko imate daljih pitanja na ovu temu, slobodno nam pišite.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *